HZ Green Office

HZ Green Office is een organisatie van studenten en medewerkers die samen met interne en externe partners bouwt aan een duurzame samenleving. De HZ zelf en haar omgeving dienen hierbij als living lab voor duurzame maatregelen en innovaties middels acties gericht op gedragsverandering.

Projecten en evenementen
HZ Green Office organiseert wekelijks opruimacties langs Zeeuwse stranden en wateren i.s.m. partijen als Doe Mee Verlos de Zee, Rijkswaterstaat, stichting Strandexploitatie Veere, bedrijven en gemeentes. Deze acties worden gecombineerd met onderzoek naar hoeveelheden en herkomst van zwerfafval. Andere projecten zijn afvalscheiding en -vermindering, de “Student Garden”, carpooling, stimuleren van fietsen, en elektrisch rijden, en diverse andere projecten gericht op een duurzame leer- en leefomgeving. Een overzicht van alle projecten en evenementen is te vinden op hzgreenoffice.nl.

Samen voor een duurzame omgeving
Studenten van verschillende opleidingen, zowel nationaal als internationaal, zetten zich samen in voor een duurzame leer- en leefomgeving. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan één of meerdere projecten en zo bij te dragen aan het gezamelijke doel: het duurzamer maken van de HZ en de omgeving.

Ondersteuning van projecten en evenementen
Voor het realiseren van eigen project- of evenementideeën kun je ook bij HZ Green Office terecht voor ondersteuning.

Contact
Neem contact op via greenoffice@hz.nl.