HZ Green Office bouwt samen met interne en externe partners aan een duurzame samenleving. De HZ zelf en haar omgeving dienen als living lab voor het werken aan duurzame innovatie en gedragsverandering.

Projecten en evenementen

HZ Green Office is iedere week te vinden in de studententuin bij de APV studentencampus in Vlissingen en in het voedselbos op het HZ terrein in Vlissingen.

Naast wekelijkse activiteiten organiseert Green Office met regelmaat andere activiteiten, zoals een kledingruil, afvalscheiding voor internationale studenten, een fietstour langs biologische boeren, plant & macramé workshop, of een workshop fietsreparatie. Samen met APV Housing faciliteren we dat vertrekkende internationale studenten hun huisraad kunnen aanbieden aan nieuw arriverende studenten, om te voorkomen dat deze spullen in de afvalcontainers belanden.

HZ Green Office vervult een aanjagende en ondersteunende rol in het verduurzamen van de HZ, op het gebied van afval, voeding, mobiliteit, meting van CO2 uitstoot, energieopwekking en -besparing, en het creëren van een gezond binnenklimaat door het plaatsen van planten.

Aandacht voor biodiversiteit, klimaat én studentenwelzijn komen samen in het vergroenen van de buitenomgeving. In 2019 is HZ Green Office gestart met het ontwikkelen van een studententuin op een braakliggend stuk grond bij de APV studentencampus. Sinds 2022 wordt op het HZ terrein in Vlissingen een perceel omgetoverd tot voedselbos. Via het dak van een van de gebouwen vangen we in het voedselbos regenwater op in een wadi. Het koffiedik van de HZ wordt in het voedselbos verwerkt als compost en op een deel van het koffiedik kweken we op kleine schaal oesterzwammen.

Iedere week organiseert HZ Green Office een opruimactie, in samenwerking met Doe Mee Verlos de Zee. Ook doen we onderzoek naar hoeveelheden en herkomst van zwerfafval. Hiermee geven we invulling aan de samenwerkingsovereenkomst Schone Schelde. Ter voorkoming van versnippering van blikjes en plastic in kleine stukjes, wordt sinds 2022 door HZ studenten afval opgeruimd langs het Kanaal door Walcheren, kort voordat de bermen door Provincie Zeeland gemaaid worden.

Het HZ Green Office ondersteunt ook activiteiten en evenementen van externe partijen, zoals Doe Mee Verlos de Zee, De Jonge Klimaatbeweging, Urgenda, IVN, Provincie Zeeland, CitySeeds, Zeeuwse gemeentes, en Zeeland 2050.

Overzicht van alle projecten en evenementen

Samen voor een duurzame omgeving

Studenten van verschillende opleidingen, zowel nationaal als internationaal, zetten zich samen in voor een duurzame leer- en leefomgeving. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan één of meerdere projecten en zo bij te dragen aan het gezamenlijke doel: het duurzamer maken van de HZ en de omgeving.

Contact

Heb je een eigen idee voor het realiseren van een project of evenement? Laat het ons weten! Neem contact op via greenoffice@hz.nl en volg HZ Green Office op Facebook en Instagram.