Tijdens deze master richt jij je specifiek op regionale transities. Je bent een changemaker en zet in op fundamentele veranderingen. De Zeeuwse delta is een krimpregio. Met transities in de regio draag je bij aan Zeeland van de toekomst.

Je onderzoekt wat in deze kustregio mist én wat beter kan. Daarvoor verbind je inwoners, bezoekers, bedrijven en overheden. Je richt je op het implementeren van producten, diensten en processen. En zorgt voornamelijk dat men ermee aan de slag gaat. Met als doel om de Deltaregio te versterken, op onder meer gezondheid, duurzaamheid, voedselvoorziening en veiligheid.

Werken aan regionale transities

In onze samenleving gaat steeds meer aandacht uit naar dringende, ingewikkelde vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Deze hangen samen met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van:

 • veiligheid
 • klimaat
 • milieu
 • bevolkingsopbouw
 • gezondheid
 • circulaire economie

Om te komen tot fundamentele veranderingen is meer nodig dan alleen een technische of economische blik. Echt veranderen, kan alleen met een brede aanpak die verschillende domeinen, sectoren en disciplines met elkaar verbindt. Het is belangrijk om daarbij ook oog te hebben voor de burgers en de natuur. Waar mensen wonen en wat die regio te bieden heeft, is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Nu en in de toekomst.

Verbinden en communiceren

In landelijke, dunbevolkte (kust)gebieden is het belangrijk om organisaties en mensen uit verschillende sectoren samen te brengen. Zo ontstaan samenwerkingen die de regio structureel versterken. Als duurzame changemaker werk je discipline-overstijgend en verbind je sectoren. Je ontdekt waaraan de regio behoefte heeft door te communiceren met diverse stakeholders. Je betrekt bedrijven, inwoners en relevante andere partijen om veranderingen in gang te zetten. Een proces, dat jij vormgeeft en waarbij je onderzoek uitvoert om jouw keuzes te onderbouwen. Hierbij kun je denken aan ontwikkelingen op het gebied van:

 • zon- en windenergie
 • intelligente systeemintegratie
 • gezondheid
 • eiwittransitie
 • ecotoerisme

Als duurzame changemaker ben jij degene die deze projecten vormgeeft, monitort en de effecten in kaart brengt. Jij bent bijvoorbeeld niet diegene die de technische oplossing produceert. Maar je richt je daarbij op de sociale, overkoepelde en verbindende aspecten van deze veranderingen.

Professionals

Deze master sluit aan bij de groeiende vraag naar hoogopgeleide professionals, die zich verdiepen in de uitdagingen waar het Deltagebied voor staat. Zij zijn nodig om de omslag te maken naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende kustregio. Met als doel een inclusieve, gezonde samenleving met een brede welvaart voor iedereen.

Opbouw

Bij de Master Sustainability Transitions staat een regionaal, maatschappelijk vraagstuk centraal. Dit wordt volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma aan de hand van praktijkgericht onderzoek, in de projecten en bij jouw persoonlijke ontwikkeling.
De opleiding bestaat uit 4 semesters. Je neemt bovendien deel aan living labs.

In de Living Labs van de masteropleiding werken studenten samen met docenten, onderzoekers en professionals uit de beroepspraktijk. Ze richten zich op het ontwikkelen van duurzame en kansrijke oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op lokale en actuele vraagstukken binnen verschillende gebieden zoals klimaat, voeding, energie, mobiliteit, privacy, wonen, zorg en veroudering. In gezamenlijkheid worden maatschappelijk relevante uitdagingen onderzocht en aangepakt.

Het doel is een samenwerkingsverband te creëren, waarin de betrokkenen hun kennis en kunde inzetten om de meest haalbare en wenselijke oplossingen te vinden. Deze oplossingen vormen als het ware bewezen effectieve werkwijzen voor soortgelijke maatschappelijke uitdagingen buiten de Living Labs.

Binnenkant van het HZ gebouw in Vlissingen

Virtuele tour

Hoe ziet de HZ er van binnen uit? Volg onze virtuele tour!

Toelatingseisen

Deze deeltijd master sluit goed aan op bacheloropleidingen zoals: Social Work, Sportkunde, Bedrijfskunde, Logistiek, Tourism Management en Global Project and Change Management.

Het is goed om te weten dat je vanuit elke bacheloropleiding kunt instromen. Tijdens je bacheloropleiding richtte je op 1 discipline en leefgebied. Gedurende de masteropleiding Sustainable Transitions denk en handel je vanuit verschillende disciplines en leefgebieden.

Locatie

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen.

Startmoment

De opleiding wordt momenteel ontwikkeld. We streven ernaar om de opleiding in september 2025 te laten starten.
De opleiding start onder voorbehoud van accreditatie en voldoende belangstelling. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan dit interesseformulier in.

Studieduur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan je studie, bijvoorbeeld voor je boeken. Kosten voor je laptop, reis en verblijf zijn hierbij niet meegerekend.

Voertaal

Deze opleiding wordt aangeboden in het Nederlands.

Download de brochure van Sustainability Transitions

Wil je alle informatie over de master Sustainability Transitions nog eens rustig doorlezen? Download dan de brochure met alle informatie.

Na de opleiding

Na het behalen van de masteropleiding Sustainability Transition, draag je de titel ‘MSc’.

Als masterprofessional ben je aanjager van regionale transities. Je helpt organisaties, buurten, wijken, steden, provincies en de samenleving als geheel om de benodigde veranderingen te verwezenlijken. Dat doe je altijd in cocreatie met alle betrokkenen. Zo draagt je bij aan duurzame praktijkverbeteringen en de leefbaarheid van de wereld als geheel. Je kunt dit in uiteenlopende functies doen, zoals:

 1. omgevingsmanager
 2. projectleider / projectmanager / coördinator / programmamanager
 3. transitiemanager
 4. beleidsadviseur
 5. transitiemaker
 6. consultant
 7. onderzoeker

Je kunt werken in en voor alle sectoren, diensten, bedrijven, overheden, in maatschappelijke- en intermediaire organisaties, kennisinstellingen en (internationale) netwerken.

Studiekeuzehulp

Twijfel jij of deze studie bij jou past? Vraag een adviesgesprek aan met een HZ-docent. Zo krijg je meer informatie over de inhoud van de opleiding, de studievorm en de werk- en privébalans die een belangrijke rol speelt.

Check of een deeltijd-opleiding iets voor jou is!

Studeren naast je baan iets voor jou? Doe de quiz!

Ga in gesprek met onze deeltijd adviseur

Vragen over de opleiding, de HZ of flexibel studeren? Stel je vraag aan onze deeltijd adviseur!

Bekijk alle studiekeuzeactiviteiten

Deel jouw HZ verhaal met @hzuniversityofappliedsciences

Gerelateerde opleidingen

Portret van River Delta Development student bij het gebouw van de HZ in Middelburg

River Delta Development (MSc)

Wil je een cruciale rol spelen in het vormgeven van onze toekomstige delta's? Ga aan de slag met de…
Portret van Tourism Management student

Tourism Management

Ontdek je graag nieuwe bestemmingen en culturen en spreken vrije tijd, een gezonde levensstijl,…
Portret van mannelijke Social Work studenten voor een muur met posters

Social Work

Ieder mens heeft ‘ups-and-downs’ in het leven, maar soms zijn er problemen, soms tijdelijk, soms…