Noëlle Verhage

Noëlle Verhage

Noëlle Verhage is binnen HZ Kenniscentrum voor Kusttoerisme projectleider en onderzoeker.

Ze wil een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van relevante zaken die nodig zijn om de balans tussen natuur, toerisme, inwoners en overheden te behouden.
Binnen de branche voor toerisme en natuur in Zeeland heeft ze de afgelopen jaren veel kennis en werkervaring opgedaan. Buitenom haar werk is ze veel te vinden in de Zeeuwse natuur, op de mountainbike, op de racefiets en in haar kajak.
Ze houdt zich momenteel bezig met de projecten Toerisme en Natuur, Zis Groene Compagnie, Divers aanbod (waterrecreatie) en Monitoring Waterdunen.

Projecten

Vitaliteit

Beleefbare Schelde

In het Interreg Vlaanderen Nederland-project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en…