HZ University of Applied Sciences en Nehalennia zijn samen de pilot Havo-E gestart. De E staat hier voor Educatie. De route is bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in onderwijs en educatie, waaronder plekken vallen als de kinderopvang, een muziekschool, sportverenigingen en musea. Het lectoraat Excellence and Innovation in Education is nauw betrokken bij de proef.

Havo-E- leerlingen volgen een werkstage en krijgen praktijkgerichte lessen waarin leren communiceren, nadenken over hun sterke en zwakke punten en op zoek gaan naar hun drijfveren. Volgens de HZ en Nehalennia sluiten dit soort lessen goed aan bij de behoefte van havoleerlingen. Zij willen praktisch bezig zijn en zien dat hun lesstof relevant is. Nehalennia-leerlingen krijgen al het praktijkgerichte vak Onderzoek en Ontwerpen. Degene die dit hebben gevolgd doen het goed op het hbo.

Docenten geven masterclasses

Namens de HZ zijn het lectoraat Excellence and Innovation in Education, de Opleidingsschool ZuidWest en de opleiding Leraar basisonderwijs betrokken bij de proef. Docenten van de HZ-opleiding geven masterclasses en studenten begeleiden leerlingen met hun profielwerkstuk. “Zo verbinden we kennis en ervaring voor de ontwikkeling van onze leerlingen”, zegt docent en coördinator Sander Goedee van Nehalennia. Patrick van Schaik, lector Excellence and Innovation in Education, heeft hoge verwachtingen van de proef. “In de pilot geven we havisten in de bovenbouw de gelegenheid om hun kijk op het werkveld onderwijs en educatie te verkennen, verbreden en verdiepen. We hopen dat meer leerlingen zich hierdoor oriënteren op een vervolgopleiding in dit brede domein. Zeker in Zeeland is dat van het allergrootste belang, omdat uit onderzoek blijkt dat vanuit de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs procentueel minder leerlingen doorstromen naar een lerarenopleiding.”

Nehalennia is één van de negen scholen in Nederland die meedoet aan de proef. Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt de proef bij succes uitgebreid naar andere scholen.