Luc Verschuren en Ruben De Cuyper van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hebben vrijdag samen met lector Teun Terpstra van het lectoraat Resilient Deltas en dijkgraaf Toine Poppelaars het rapport ‘Bescherming van Zeeland tegen het water’ gepresenteerd.

Het kenniscentrum heeft in opdracht van Waterschap Scheldestromen een panelonderzoek uitgevoerd naar hoe Zeeuwen aankijken tegen de stijgende zeespiegel, overstromingskansen en zeedijkversterking. Er werden 2000 panelleden aangeschreven, 895 Zeeuwen gaven een reactie.

Uit het onderzoek blijkt dat de Zeeuwse bevolking rekening houdt met een fors snellere stijging van de zeespiegel dan waar de deskundigen momenteel rekening mee houden. Tegelijkertijd hebben Zeeuwen veel vertrouwen in de sterkte van de dijken. Daarom zien ze de verwachte stijging niet als een directe bedreiging voor hun leefomgeving.

Extra betalen

Het kenniscentrum heeft ook onderzocht of en hoeveel Zeeuwen extra willen betalen om de dijken up to date en veilig te houden. 57 procent van de respondenten zegt bereid te zijn om hiervoor 50 tot 80 euro (of meer) per jaar aan extra waterschapsbelasting te betalen. Daarnaast zien de respondenten dijkversterkingen liever ten koste gaan van landbouwgronden of recreatieterreinen dan dat hier natuurgebied of historische objecten voor worden opgeofferd.

Het rapport is hier te lezen en downloaden.