Er komt een praktijklab duurzame waterstof in deze provincie. Scalda- en HZ-studenten en mensen, die zich willen bij- of omscholen, krijgen in het lab les over duurzame waterstof. Ook krijgt het een spilfunctie in het Zeeuwse onderzoek naar deze groene energiedrager.

Het laboratorium komt in het gebouw van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Daar komen de twee belangrijkste typen elektrolysers te staan: PEM (Polymer Electrolyte Membrane) en Alkaline. Studenten kunnen onder begeleiding van docenten en onderzoekers in de praktijk oefenen met deze elektrolysers. De bouw van het lab geeft ook het onderzoek naar het gebruik en de toepassingen van duurzame waterstof én de Zeeuwse energietransitie in het algemeen een impuls.

Gekwalificeerd personeel

Initiatiefnemers HZ en Scalda willen in het lab elk jaar ruim 200 mbo- en hbo-studenten in aanraking brengen met technologie voor duurzame waterstof. Hiermee versterken ze de Zeeuwse kennisinfrastructuur. Het voorziet in de verwachte vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel op het gebied van duurzame waterstof, zoals die wordt voorzien door Smart Delta Resources en haar leden.

In het kader van de klimaatdoelen is er veel aandacht voor duurzaam opgewekte, groene waterstof als technologie om de CO2-uitstoot van de industrie fors te reduceren. De Zeeuwse industrie en overheid hebben de ambitie uitgesproken om hierin een leidende rol te spelen. De vraag naar groene waterstof is groot in de Zeeuwse industrie.

Het Deense energiebedrijf Ørsted wil een enorme elektrolysefabriek bouwen in het havengebied van North Sea Port, een exemplaar van 1000 megawatt. “Na onze succesvolle samenwerking op het gebied van wind op zee zien we ernaar uit om ook op het terrein van duurzame waterstof intensief samen te werken met Scalda en HZ. De komende jaren gaat er, onder meer in deze regio, veel op dit vlak gebeuren. Daar hebben we natuurlijk goed opgeleide medewerkers voor nodig. Een nauwe samenwerking met het onderwijsveld is daarbij cruciaal”, zegt Steven Engels, directeur waterstof Benelux van Ørsted.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

Naast de onderwijsinstellingen draagt Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) ruim 2,5 ton bij aan de realisatie van het lab. SZPB is een regionaal fonds voor de energietransitie. Het stelt geld beschikbaar voor duurzame innovaties. Het fonds is een samenwerking tussen de provincie, Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf STEDIN Groep. Het fonds is opgezet na de verkoop van DNWG/Enduris aan STEDIN Groep. Doelstelling is om het laboratorium in december 2023 op te leveren voor regulier gebruik in praktijkonderwijs en -onderzoek.