Hilde Kooiker van het lectoraat Excellence and Innovation in Education vertelt woensdag in een nieuwe aflevering van het televisieprogramma Klasse! over de Werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid. Het is elk uur te zien op Omroep Zeeland.

In het rapport ‘De staat van het onderwijs’, dat vorige week verscheen, bleek opnieuw dat de leesvaardigheid bij leerlingen achteruit gaat. Een internationaal rapport, dat is te lezen op de website van het Expertisecentrum Nederlands, bevestigt dat.

Gereedschap

Als kinderen goed leren lezen, teksten leren doorgronden en kritisch kunnen beoordelen hebben ze gereedschap in handen waarmee ze zich kunnen redden in de geletterde maatschappij. Door onderzoek is er al veel bekend over de elementen die kunnen bijdragen aan goed leesonderwijs. In de onderzoekswerkplaats worden deze elementen als uitgangspunt genomen en vertaald naar de praktijk van het onderwijs.

Het lectoraat betrekt de gehele onderwijskolom bij het onderzoek. In de werkplaats wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn in het onderwijs. De uitzending van Klasse! is hier (terug) te zien.