Aand8 is één van de vier projecten die in de eerste week van maart een subsidie heeft ontvangen van de provincie.

In Aand8 gaan het lectoraat Healthy Region van de HZ, Viazorg en Fit2Work samenwerken in een leerwerkplaats ‘Positief Gezond Werkgeverschap Zeeland’. Expertise in HR en het gedachtegoed van positieve gezondheid komen hier bijeen.

Deelnemers gaan werkgevers voorzien van kennis en middelen om hun medewerkers te ondersteunen in hun positieve gezondheid. De HZ zal alle activiteiten in het kader van de leerwerkplaats monitoren.

Human Capital Agenda

Voor het project ontvangen de deelnemers een kleine 44.000 euro. Het geld is afkomstig uit de regeling Human Capital Agenda. Nog steeds is er een dringend tekort aan arbeidskrachten op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Met de regeling wil de provincie innovaties op de arbeidsmarkt stimuleren. Naast Aand8 hebben de projecten Fit2WorkZeeland, pilot Werkende Mantelzorger, een ‘Zeeuwse Toolbox’ en ‘Sterker en Beter’ een subsidie ontvangen.