Het Schelde-estuarium is een unieke geologische eenheid, die de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen verbindt. De streek heeft een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis én dezelfde uitdagingen voor de toekomst. In het project (Be)leefbare Schelde onderzoeken kennisinstellingen, overheden, organisaties en bedrijven hoe je door samen te werken het gebied beter kunt profileren als een duurzame, toeristische topbestemming.

Met het Interreg Vlaanderen-Nederland-project is bijna tien miljoen euro gemoeid. Het is op 13 september van start gegaan. Gedeputeerde An Vervliet van de provincie Oost-Vlaanderen gaf het startschot op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, een van de pilotsites in het project. “Laat ons ons in (Be)Leefbare Schelde belevend samenwerken. We werken aan de betere ontsluiting en beleefbaarheid van het Scheldedeltagebied door de ontwikkeling van langzame en duurzame mobiliteitsopties en ontwikkeling van lokale sites met én voor de inwoners.”

Geopark-status

Het overkoepelend doel van (Be)Leefbare Schelde is om de grensoverschrijdende Scheldedelta-regio toeristisch te ontwikkelen. Dit moet de duurzame, sociale en culturele ontwikkeling van het Unesco Global Geopark versnellen. Het toeristische aanbod in de regio wordt vergroot. De invloed van het water, de bodem, natuur en rol van de mens in het gebied … de grensregio heeft ontzettend veel te bieden voor bewoners en bezoekers.

Duurzaamheid en betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden staan centraal in de ontwikkeling van dit toeristische aanbod. Met bestaande en nieuwe bezoekerscentra, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied als eenheid aan bezoekers getoond.

Hiermee willen de partners de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Scheldedelta als één gebied vergroten. De bewoners gaan zich hierdoor ook meer verbonden voelen met het gebied. Er komen onder meer vaartochten met een historisch schip op de Schelde en een wandel- en fietsroute in de gemeente Borsele met zilte en zoete eetsensaties.

Het project zet in op duurzaamheid om de klimaatverandering tegen te gaan en wil inclusiviteit bevorderen. Hiermee draagt ‘(Be)leefbare Schelde’ op verschillende niveaus bij aan de verduurzaming en spreiding van het toerisme.

22 partners

Het consortium achter ‘(Be)leefbare Schelde’ bestaat uit 22 partijen. De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers moet worden bevorderd tijdens het project. HZ University of Applied Sciences is penvoerder. Andere partners zijn: Thomas More Mechelen-Antwerpen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Belgische Geologische Dienst (BGD), Provincie Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Stichting Nationaal Museum Watersnood 1953, Stad Sint-Niklaas, Stad Oostende, Gemeente Rumst, Gemeente Puurs-Sint-Amands, Gemeente Borsele, Gemeente Reimerswaal, Gemeente Tholen, Gemeente Kapelle, Gemeente Bergen op Zoom, Vrijbuiter VOF, Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer en Beheersstichting Zuidwaterline Alliantie.

Namens de HZ is HZ Kenniscentrum Kusttoerisme nauw betrokken bij het project. De onderzoekers gaan in samenwerking met Thomas More Mechelen aan de kennisontwikkeling voor het spreiden van bezoekers, verbinden van de activiteiten en de betrokkenheid van bezoekers en stakeholders in de regio. Er worden meet- en adviesinstrumenten ontwikkeld, getest en gevalideerd in minimaal vijf pilots. Alle inzichten worden omgezet naar praktische handvatten waarmee de partners aan de slag kunnen.