Onderzoekers van de lectoraten Building with Nature en Resilient Deltas van HZ University of Applied Sciences hebben samen met studenten van de master River Delta Development een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Management.

De publicatie gaat over de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten voor én na een herinrichting van het lokale kustsysteem, zoals is gebeurd in Perkpolder en de Hedwige. Ecosysteemdiensten zijn een wetenschappelijke manier om de diensten die door een gezond ecosysteem aan de mensen worden ‘geleverd’ te bepalen. Lokale bewoners blijken vaak niet enthousiast over de herinrichting van een kustsysteem en herkennen nieuwe ecosysteemdiensten niet als meerwaarde.

Breed gedragen

In het artikel gaan de onderzoekers en studenten in op het verschil tussen hoe beleidsmakers en bewoners denken over maatregelen als het verleggen van de kustlijn en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de waterveiligheid, natuur, verzilting en recreatie. Ook laten ze zien dat er manieren zijn om het aanpassen van kustgebieden maatschappelijk meer acceptabel en breed gedragen te maken.