De mosselsector houdt een praktijkproef om mosselen te kweken in de Zeeuwse Voordelta van de Noordzee. Onlangs zijn de sokken met mosselzaad en halfwasmosselen het water ingegaan. De komende anderhalf jaar kijken onder anderen onderzoekers van HZ University of Applied Sciences of het technisch en financieel haalbaar is om natuurinclusieve hangcultuurmosselen te kweken in deze dynamische omgeving.

De mosselkweek is één van de minst milieubelastende bronnen van dierlijk eiwit. Hierdoor is meer draagvlak ontstaan voor andere kweekgebieden naast de traditionele in de Waddenzee en Oosterschelde.

De proef vindt plaats in de Zeeuwse Voordelta van de Noordzee, ongeveer twee kilometer uit de kust van Walcheren (ter hoogte van de oude Roompot). Dit gebied staat bekend om zijn gunstige groeiomstandigheden voor mosselen, maar is uitdagend vanwege sterke stromingen en hoge golven. Een belangrijke vraag is dan ook of het technisch mogelijk is om mosselen te kweken in de ruige omstandigheden van de open zee.

Twee systemen

Er zijn twee hangcultuursystemen uitgezet; één drijvend en één ondergedoken systeem met zogenaamde longlines. De resultaten in beide systemen worden onderzocht door onderzoekers van het lectoraat Aquaculture in Delta Areas van de HZ en Wageningen Marine Research. Zij meten omgevingsparameters, zoals golfslag, stroming, krachten op de systemen, beweging van de mosselen aan de longlines en het voedselaanbod. Ze gebruiken hiervoor zowel onderwater- als bovenwatercamera’s.

De proef is een grote wens van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. Hiermee krijgen de kwekers meer ruimte voor de mosselkweek. In de huidige productiegebieden loopt het volume van de mosselen al decennia terug, terwijl de vraag naar duurzame mariene eiwitten in de toekomst sterk toeneemt, zo is de verwachting. De uitbreiding moet op termijn ook de verdiencapaciteit van de mosselvloot verhogen.

Mosselconvenant

De Nederlands mosselsector moet de mosselzaadvisserij op de bodem van de Waddenzee terugbrengen en de capaciteit van de mosselzaadinvanginstallaties vergroten. Deze afspraken staan in het Mosselconvenant met de overheid. Dit vereist aanzienlijke investeringen. In het convenant is dan ook afgesproken om het aantal kweekgebieden uit te breiden.

De opdrachtgever voor het onderzoek is Producentenorganisatie Mosselcultuur. De financiering komt uit de subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.