Groene waterstof is essentieel om de uitstoot van de industrie en zwaar transport terug te dringen. Het is noodzakelijk dat de overheid helpt bij de introductie van elektrolyse en om de levenscyclus van deze technologie te stimuleren. Dat zegt HZ-onderzoeker Gerrit Rentier van onderzoeksgroep Delta Power naar aanleiding van een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Energy Policy.

Meerdere landen hebben met succes windenergie op zee gestimuleerd. Hierdoor is het nu een belangrijke energiebron van de EU.

Kunnen overheden beleidsinstrumenten die toen zijn gebruikt ook inzetten voor groene waterstof? Over die vraag heeft Gerrit Rentier van het lectoraat Delta Power van de HZ zijn licht laten schijnen in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Energy Policy.

Hij heeft gekeken naar maatregelen in Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland tussen 1990 en 2020. Het artikel is hier te lezen.