HZ University of Applied Sciences vormt met twee andere hogescholen en drie kennisinstellingen het nieuwe Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s.

De verzilting van de Nederlandse delta’s neemt door het veranderde klimaat, stijgende zeespiegel en de dalende bodem toe. Deze ontwikkelingen vragen om actie, want verzilting maakt grond- en oppervlaktewater minder geschikt voor gebruik. Naast de HZ zitten Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares, Hanzehogeschool en Van Hall Larenstein in het kenniscluster. Het kenniscluster zet zich in om zuinig en slim om te gaan met zoet water en om ons landbouwsysteem verziltingsbestendig te maken.

Kennis komt samen

In het cluster komt toegepaste water-, bodem- en gewaskennis samen. Hierdoor is het uniek in ons land en internationaal gezien relevant. Delta’s over de hele wereld ondervinden dezelfde bedreigingen en bestaan vooral uit kleirijke bodems. Klei is heel gevoelig voor verzilting. Als de grond eenmaal is aangetast, ontstaat een slechte structuur, minder vruchtbare landbouwgrond en uiteindelijke lagere opbrengsten voor de boer. Initiatiefnemer van de krachtenbundeling is de provincie Fryslân, die één miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

De partners in het cluster gaan samenwerken met overheden en bedrijfsleven aan een Nationale Kennisagenda rondom verzilting. Andere partijen zijn welkom om zich aan te sluiten bij het cluster en zo bij te dragen aan de kennisagenda en kennistafels.

Kenniscluster Verziltingsvraagstukken

Een aantal vertegenwoordigers van het nieuwe kenniscluster met derde van rechts Jouke Heringa van de HZ.