Het Centre of Expertise Biobased Economy, de samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool, heeft sinds juni 2023 MNEXT.

De materialen- en energietransitie is een grote uitdaging, maar MNEXT is positief gestemd over de toekomst. Het ziet en pakt kansen om te versnellen. Samen. MNEXT vormt met het MKB de brug tussen innovatie en samenleving. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren met studenten, docenten, onderzoekers én stakeholders. Door samen te werken aan onderwijsvernieuwing. Zo komt de materialen- en energietransitie in beweging.

Wat hebben deze transities gemeen? Ze verwijzen naar een overgang van traditionele, fossiele, niet-duurzame materialen en energie naar duurzame en milieuvriendelijke alternatieven. Binnen het materialendomein focust MNEXT zich op het vervangen van traditionele (fossiele) materialen door biobased (snel hernieuwbare) materialen. Anderzijds richt het zich binnen de energietransitie op energiebesparing en het integreren van duurzame bronnen in ons energiesysteem.

Lopende projecten

Praktijkgericht onderzoek en onderwijsvernieuwing binnen MNEXT worden uitgevoerd in gemiddeld 50 lopende projecten waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen werken. Deze projecten worden uitgevoerd in lectoraten, onderzoeksgroepen met specifieke aandachtsgebieden. De focus ligt in alle lectoraten op technologische ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan beide transities.

Centraal kruispunt

De activiteiten van MNEXT zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. MNEXT zorgt voor goed opgeleide professionals en biedt een centraal kennispunt voor onderwijs, onderzoek en facilitering op het gebied van materialen- en energietransitie.

Samenwerking

MNEXT is een Centre of Expertise, een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Het is een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool.

Meer weten of MNEXT? Kijk op www.mnext.nl.