Gerda Andringa is woensdag 16 november geïnaugureerd als lector Ouderenzorg aan HZ University of Applied Sciences.

In het volle Lokaal 0 van de HZ in Vlissingen was er voor de pauze een minisymposium met als titel ‘Kennisdeling in de Zeeuwse zorg’. Leading lector Olaf Timmermans en onderzoeker Nathalie van de Zande van de HZ, docent toegepaste geronotlogie Iris van Venrooij van Fontys Hogeschool en hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg Robbert Huijsman van de Erasmus School of Health Policy and Management droegen hieraan bij.

Na de pauze las Gerda Andringa haar rede 'Leren met lef: naar een toekomstbestendige ouderenzorg' voor. Daarna sprak Barbara Oomen haar toe tijdens de officiële inauguratie.

Gerda's rede is hier te lezen.