Iedereen die iets te maken heeft met de complexe, nationale wateropgaven door klimaatverandering en zeespiegelstijging is uitgenodigd voor de conferentie ‘Water als verbinding’ op donderdag 20 juni.

Plaats van handeling is HZ University of Applied Sciences en het Joint Research Center Zeeland aan Het Groene Woud in Middelburg. Aan het einde van de conferentie neemt Willem den Ouden afscheid als directeur van Delta Platform.

De conferentie richt zich specifiek op de probleemeigenaren en gebruikers die met wateropgaven te maken hebben. Het doel van de dag is om samenwerking te bevorderen, gericht op het algemeen belang met respect voor ieders individuele belangen.

Inspirerende sprekers en workshops

Het programma begint om 13.00 uur met een aantal plenaire sprekers: Benjamin van Bunderen Robberechts over Climate justice for Rosa, oud-directeur van het KNMI en voorzitter van het bestuur van het Delta Climate Center Gerard van der Steenhoven over klimaatverandering en de gevolgen voor het weer en Alex Hekman over verandering in tijden van zeespiegelstijging.

Vanaf 14.00 uur zijn er meerdere workshops, bijvoorbeeld over samenwerken met het Delta Climate Center, het onderzoeksproject Delta Wealth, nature based solutions en toekomstbestendig waterbeheer. Ook kun je als bezoeker waterthema’s verkennen door middel van bijvoorbeeld theater en kunstexposities.

Na slotspreker Ro&Ad Architecten neemt Willem den Ouden afscheid als directeur van Delta Platform. Het volledige programma en een mogelijkheid om aan te melden vind je hier.