HZ University of Applied Sciences ondersteunt het initiatief van vijf (familie)bedrijven om een waterstoftankstation te realiseren aan de Beneluxweg in Terneuzen.

De Hoop, Multraship, Syndus Group, De Pooter Olie en H4A gaven woensdag 6 december het startschot voor de bouw. Vertegenwoordigers van subsidieprogramma OPZuid en gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland waren aanwezig bij de start.

Het tankstation is bedoeld voor zwaar transport, werk- en vaartuigen van bedrijven uit de omgeving. Het project waarbinnen de bouw van het tankstation wordt gerealiseerd heet ‘Groene waterstofketen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen’. Een aantal stagiairs en afstudeerders van de HZ doen deelonderzoeken in het project. Zo gaat een student het nieuwe waterstoftankstation in Terneuzen vergelijken met andere stations over de grens.

Haalbaarheidsstudie

In een eerder project heeft het lectoraat Delta Power van de HZ samen met Zeeuwse bedrijven een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden om de ontwikkelingen rondom waterstof aan elkaar te koppelen en een groene waterstofketen te realiseren. Mede dankzij de resultaten van die studie is de bouw van het tankstation nu begonnen.

Als alles meezit, kunnen regionale bedrijven vanaf 2026 de lokaal geproduceerde groene waterstof gebruiken.