De komende jaren staat er in Zeeland veel te gebeuren op het gebied van waterstof. Door de grote industriële sector heeft de provincie een grote klimaatopgave. De energietransitie biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof. Om de waterstoftransitie tot een succes te maken zijn er veel investeringen én opgeleide mensen nodig.

Wat dat laatste betreft ligt er een belangrijke taak voor HZ University of Applied Sciences en Scalda. In het Just Transition Fund-project HCA Groene Waterstof slaan zij de handen ineen om de professionals van de toekomst op te leiden. Het project is in januari officieel van start gegaan met een kick off waarbij veel mensen van de HZ en Scalda aanwezig waren.

Doelstelling in 2050

Veel grote, industriële bedrijven in het North Sea Port-gebied zoals DOW, Yara en Zeeland Refinery gebruiken al jaren waterstof uit aardgas. Veel van deze grijze waterstof moet de komende jaren worden omgezet naar groene waterstof als we willen voldoen aan de doelstelling om in 2050 minder CO2 te produceren.

Groene waterstof wordt geproduceerd uit water door elektrolyse met elektriciteit. Voor deze transitie zijn forse investeringen nodig, maar ook veel deskundige professionals, op alle niveaus. “We hebben de mensen hard nodig, want waterstof is geen hype. Het bestaat al ontzettend lang. Het is een oud thema, maar we hebben nieuwe uitdagingen”, zegt lector Jacob van Berkel van het HZ-lectoraat Delta Power.

En je moet nu al beginnen met het opleiden van professionals, omdat je dan op tijd bent als de eerste groene waterstoffabrieken openen in Zeeland. “Zo hebben we het een paar jaar geleden ook gedaan met offshore windenergie. De eerste afgestudeerde studenten konden meteen aan de slag voor de Borsele-windparken”, aldus directeur Techniek en Maritiem Véronique van der Reijt van Scalda. “We waren toen precies op tijd met het innoveren van het onderwijs. Nu doen we hetzelfde met waterstof.”

Nieuwe onderwijsmodules

In het project HCA Groene Waterstof krijgen acht technische mbo- en acht technische hbo-opleidingen nieuwe onderwijsmodules over groene waterstof. Ook worden deeltijdmodules ontwikkeld, die zijn bedoeld voor professionals die zich willen omscholen en docenten kunnen een professionaliseringsprogramma volgen. “De eerste acht docenten gaan voorjaar 2024 al op cursus”, zegt projectleider Gerben Huiszoon.

Waterstoflaboratorium

Om de studenten en professionals zo goed mogelijk op te leiden komt er onder meer een praktijkruimte waterstof in de HZ in Vlissingen. Hier krijgen studenten van de HZ en Scalda straks praktijkonderwijs over waterstof. Ze gaan onder meer werken aan de bouw van een waterstofboot. Ook hebben ze de beschikking over een zogenoemde fuel cell demoset (die laat zien hoe je waterstof via een brandstofcel kunt omzetten in elektriciteit), sets voor waterstofpracticums, een duurzame simulatiewoning op schaal, brandstofcellen en meerdere typen elektrolysers.

De verbouwing en inrichting van de praktijkruimte vindt in de eerste maanden van 2024 plaats. Medio juni moet het de deuren openen.

Het project HCA Groene Waterstof is tot stand gekomen in overleg met bedrijven en organisaties zoals de provincie, Energy Port Zeeland, Smart Delta Resources, DOW Chemical, Orsted, Air Liquide en VoltH2. Het loopt tot en met 31 december 2026.

Het HCA project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Just Transition Fund, een nieuw Europees fonds voor een rechtvaardige transitie. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen maakt de praktijkruimte waterstof financieel mogelijk.