Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s zoals Zeeland. Hun leefbaarheid staat onder druk door onder meer zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s? Over die vraag gaat het Delta Climate Center (DCC) zich buigen. Lees hieronder meer over het plan.

Na ruim twee jaar voorbereiding gaat het centrum halverwege 2023 van start in Vlissingen. Het DCC telt zes partners. Naast de HZ zijn dat Scalda, University College Roosevelt, NIOZ, Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht. Het centrum begint met een budget van 88 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en de provincie Zeeland.

Onderwijs en onderzoek

Het DCC gaat aan de slag met onderwijs en onderzoek over water- en energiebeheer en over nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt het DCC een doorlopende leerlijn. Daarnaast komen er nieuwe opleidingen bij de HZ, maar ook bij het UCR en Scalda. De HZ versterkt het bacheloronderwijs op het gebied van water, energie en voedsel nog verder, met nieuwe opleidingen en minoren. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe masteropleidingen rondom dwarsdoorsnijdende thema’s als artificial intelligence, governance en recht en duurzame transities.

In het onderzoek ligt de focus ook op de thema’s water, energie, voedsel en bio-grondstoffen. Dit leidt tot versterking van de bestaande HZ-lectoraten en tot nieuwe lectoraten binnen beide Applied Research Centres.

Ook stimuleert het DCC business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie. De Zeeuwse delta is het living lab van het DCC: met verschillende partijen wordt hier gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken in delta’s.

Prachtig samenwerkingsverband

Barbara Oomen is als voorzitter van het College van Bestuur van de HZ heel blij dat het DCC nu echt van start gaat. “Als HZ zijn wij van meet af aan betrokken bij het DCC dat gaat werken op onze kernthema’s water, energie en voedsel in relatie tot vitaliteit”, zegt ze. “Het DCC vormt een prachtig samenwerkingsverband waarin wij nog sterker kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame delta, met alle kennis die daarvoor nodig is. Het feit dat partners als Utrecht en Wageningen ook naar Vlissingen komen biedt volop kansen voor onze medewerkers en studenten, bijvoorbeeld op het gebied van promotieplaatsen, onderzoeksprojecten en uitdagend nieuw onderwijs..”

Kenniswerf

Het DCC komt op de Kenniswerf, maar het ziet heel Zeeland als een living lab. De verwachte impact voor Zeeland is groot: nieuwe arbeidsplaatsen, uitbreiding van het aantal opleidingen, een toename van het aantal studenten, een verbeterde kennisinfrastructuur en een positief effect op het vestigingsklimaat. Onderzoeksprojecten worden in nauw overleg met het Zeeuwse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden opgezet en uitgevoerd.

De oprichting van het DCC is onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ van de landelijke overheid voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Het gaat medio 2023 van start.

Het plan voor het DCC kun je hier lezen.