In opdracht van de Gemeente Goes hebben Anne Muilenburg, Mareike Millner en Sybren Slimmen onderzoek gedaan voor ‘Welzijn op Recept, Goes’.

Welzijn op Recept is een alternatief voor de eerstelijnszorg. In plaats van een ‘traditioneel pilletje’ voor te schrijven verwijst de huisarts patiënten met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach. Deze gaat het gesprek aan en brengt de klachten wensen, behoeften, drijfveren, interesses en het sociale netwerk van de patiënt in kaart. Aansluitend op dit gesprek kan hij of zij een keuze maken uit welzijns- en gezondheidsinterventies die kunnen helpen bij het verminderen van de klachten en het verhogen van het individuele welbevinden en de veerkracht.

Vitaliteitsakkoord

Het Lectoraat Healthy Region van de HZ heeft de implementatie van Welzijn op Recept in de gemeente Goes ondersteund door advies en handvatten te bieden bij het vormgeven van een toegankelijk, passend welzijn- en gezondheidsaanbod. Het rapport ‘Vitaliteitsakkoord gemeente Goes’ geeft een overzicht van de onderzoeksuitkomsten en vervolgstappen binnen het project.