Het lectoraat Ouderenzorg van HZ University of Applied Sciences is één van de partners in CrossCare 2.0, een Interreg Vlaanderen-Nederland-project.

CrossCare is een grootschalig Europees programma waarbij acht Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties in de twee gebieden financieel en inhoudelijk ondersteunen. Tussen 2016 en 2021 liep er al een succesvol CrossCare-project. In die periode werden er dertig zorginnovaties ondersteund. In mei is de aanvraag voor CrossCare 2.0 goedgekeurd. De komende drie jaar gaan de projectpartners verder op de ingeslagen weg. Het Europese Interreg-programma heeft een subsidie van vier miljoen euro verstrekt.

Financiële steun

Enerzijds kunnen bedrijven en zorgorganisaties die innovaties ontwikkelen financiële steun uit het CrossCare-innovatiefonds krijgen. Dit kan oplopen tot 100.000 euro per organisatie. Anderzijds ondersteunen zorgproeftuinen aan beide zijden van de grens bedrijven en zorgorganisaties door innovaties te demonstreren, testen en evalueren met eindgebruikers. De HZ zit in een proeftuin met Care Innovation Center en Coöperatie Slimmer Leven in Noord-Brabant en Zuyd Hogeschool/EIZT in Limburg.