Het HZ-lectoraat Building with Nature van lector Wietse van de Lageweg is een van de partners in SOURCE. In het project draait het om de versnelde zeespiegelstijging, een bedreiging voor kustgebieden wereldwijd. Hierdoor worden stranden steeds smaller en neemt de kusterosie toe, terwijl er steeds meer gebruikers zijn van de kustgebieden.

Zandsuppleties zijn belangrijk om de kust duurzaam te laten meegroeien met de versnelde zeespiegelstijging en het achterland te beschermen. Het is echter belangrijk om deze suppleties zorgvuldig te plannen, zodat de gewenste veerkrachtige, dynamische en multifunctionele kustlandschappen van de toekomst ontstaan waarin voor alle gebruikers plaats is. Hiervoor ontbreken de kennis, de tools en samenwerking momenteel echter. SOURCE moet die leemte vullen.

Infographic SOURCE

Twee proeftuinen

Er zijn twee proeftuinen binnen het project waarvan de Zuidwestelijke Delta er eentje is. De HZ en ruim 25 partners in het consortium voeren in deze proeftuinen het onderzoek uit. Binnen de Zuidwestelijke Delta speelt het recreatieve zandfonds een belangrijke rol. Het is een fonds waarin vijf Zeeuwse kustgemeenten, de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat elk jaar samen werken om de stranden vanuit recreatief oogpunt op peil te houden. “We hebben altijd gesuppleerd voor hoogwaterveiligheid. Binnen SOURCE willen we onderzoeken hoe we het suppleren voor hoogwaterveiligheid én voor recreatie in het beleid kunnen integreren. Je moet hiervoor fundamenteel anders gaan werken en opereren. Dat is echter noodzakelijk om onze multifunctionele, klimaatbestendige kust van de toekomst vorm te geven”, aldus Van de Lageweg.

Looptijd van zes jaar

Het onderzoek heeft een NWA-ORC-subsidie ontvangen van vijf miljoen euro en heeft een looptijd van zes jaar. Het consortium bestaat naast HZ University of Applied Sciences uit Universiteit Twente, Deltares, Universiteit Utrecht, TU Delft, Wageningen University and Research, de Vrije Universiteit Amsterdam, overheden en tal van partners uit binnen- en buitenland.