Het project Aquatuur gaat op maandag 11 september officieel van start met een conferentie voor een breed publiek. Het lectoraat Water Technology van de HZ is één van de trekkers. Aquatuur wil de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten en een robuust watersysteem creëren.

De partners van het Interreg Vlaanderen-Nederland-project willen dit bereiken met groenblauwe oplossingen. Tegelijkertijd moeten deze natuurlijke oplossingen de nodige functies en diensten bieden. Het project richt zich op wateropslag, waterzuivering en het verhogen van de herhaalbaarheid van deze oplossingen. Onderzoekers van het lectoraat Water Technology van de HZ richten zich met name op de waterzuivering via zogenoemde constructed wetlands (CW’s).

Kwaliteitseisen

De HZ, UGent, VITO en de provincie Zeeland demonstreren hoe CW’s oppervlaktewater kunnen zuiveren tot een alternatieve waterbron voor sectoren zoals de landbouw, natuur, drinkwaterproductie en industrie met verschillende kwaliteitseisen in Nederland en Vlaanderen. De CW’s worden gebouwd aan het pompstation van Evides in Assenede in Oost-Vlaanderen en maken gebruik van afstromend polderwater dat anders in zee uitmondt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit niet voldoet aan verschillende kwaliteitseisen. In dit deelproject willen de onderzoekers de verwijdering van metalen, PAKs, pesticiden, microplastics en PFAS door CW's bestuderen.

Er komt een flexibele proefopstelling waarin wordt gedemonstreerd welk type CW het meest geschikt is en welke ontwerpparameters nodig zijn. De opstelling is ongeveer 120 vierkante meter groot en kan zo’n 20 kubieke meter water per dag behandelen.

Het bestaat uit een bezinkingsbekken met floating wetlands en vijf verschillende soorten CW’s: boven/ondergronds doorstroomd, met/zonder beluchting en biochar, verschillende plantensoorten. De combinatie met andere technologieën, zoals actief kool en UV, worden in het lab getest. De onderzoekers bestuderen de hybride technologie, zuiveringsrendementen en kosten.

Drie kenniscentra werken grensoverschrijdend

De kennisinstellingen en de provincie Zeeland willen via deze oplossing de zoetwaterbeschikbaarheid verhogen in de Scheldemondregio. Evides steunt de casus door grond beschikbaar te stellen. Zij zijn op zoek naar alternatieve waterbronnen en willen de druk op de huidige drinkwaterbronnen verminderen. De kennisinstellingen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, realisatie en het monitoren van de CW’s en analyses.

De startconferentie vindt plaats in Brugge. Er is een aantal nationale en internationale sprekers. Geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijven kan op deze website.