Zeeland krijgt de komende vier jaar 8,7 miljoen euro voor innovatiesamenwerking. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds en is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden op te schalen. In de provincie gebeurt dat via het project 'New Waves'. We richten ons op samenwerkingen op de thema's water, energie en voedsel.

Het consortium bestaat uit Dockwize, HZ University of Applied Sciences, Delta Platform, Scalda, World Class Maintenance, Fieldlab Zephyros, FoodDelta Zeeland, Impuls Zeeland en Platform Energy Port Zeeland.

Het project New Waves is aangevraagd door innovatiehub Dockwize, de HZ, Scalda, World Class Maintenance, Food Delta Zeeland en Impuls Zeeland. Daarnaast zijn er tientallen partners betrokken vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk domein. Marlon Baarends (directeur bij Dockwize) benadruk dat nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid essentieel zijn om oplossingen te vinden voor de uitdagingen op het gebied van water, energie en voedsel. “Met dit project kunnen we bestaande labs in Zeeland uitbreiden, nieuwe startups aantrekken en vernieuwende projecten opzetten. Een prachtige kans voor Zeeland.”

Krachten bundelen

In Zeeland worden we geconfronteerd met specifieke uitdagingen, zoals de stijgende zeespiegel, verzilting van de bodem en beperkte zoetwaterbeschikbaarheid. Verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden zijn opgericht om deze uitdagingen aan te pakken. In 'New Waves' zijn de krachten gebundeld om de impact te vergroten, bedrijven meer mogelijkheden te bieden om aan de transities te werken en vanuit het onderwijs beter in te spelen op de ontwikkelingen. Dit is essentieel, omdat de vraagstukken urgent zijn en de behoefte aan gekwalificeerd personeel groot. Ook Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ, is erg blij met de toekenning: “Het beste onderwijs en het meest waardevolle onderzoek komt tot stand samen met de praktijk. New Waves helpt om deze samenwerking een enorme boost te geven, bijvoorbeeld in het Joint Research Center Zeeland.”

Start in september

‘New Waves’ start in september en duurt in ieder geval vier jaar. Daarna is er mogelijkheid om een vervolg van twee jaar aan te vragen. De toegekende 8,7 miljoen euro wordt ingezet voor het versterken en opschalen van de publiek-private samenwerkingen en investeringen in ontwikkel-, test en demolocaties, zoals KAAP of een nieuw food innovatiecentrum dat wordt ontwikkeld op de Kenniswerf in Vlissingen. Ook wordt er geïnvesteerd in living labs zoals Living Lab Schouwen-Duivenland en zijn er middelen voor activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, leven lang ontwikkelen en voor innovatieprojecten met het bedrijfsleven.

Landelijk heeft het kabinet 123 miljoen euro uitgetrokken voor dit soort publiek-private samenwerkingsverbanden.