Het klimaat verandert, omdat de aarde opwarmt. De gevolgen van extreem weer zoals erg droge en natte periodes zijn merkbaar. Ook de zeespiegel stijgt. De voorspellingen laten zien dat de impact op ons dagelijkse leven in de toekomst groot zal zijn. Zeker voor Zeeland gaat er veel veranderen. Daarom moeten we nu nadenken over oplossingen om te zorgen dat we hier veilig kunnen blijven wonen, werken en leven.

Er wordt al veel onderzoek gedaan naar de manier(en) waarop we Nederland kunnen beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dat gaat via drie mogelijke scenario’s: beschermen, zeewaarts en meebewegen. De oplossingen die daaruit voortkomen, hebben invloed op hoe we in Zeeland in de toekomst leven en hoe ons landschap eruit gaat zien.

Maar wat kan dit voor jou persoonlijk betekenen? Welke toekomst zie jij voor je? Wat betekent het voor de keuzes die gemaakt moeten worden? En hoe kunnen we dit als samenleving zo organiseren dat alle stemmen gehoord worden?

In gesprek

In deze Meet Up wordt informatie door experts gedeeld en krijg je zelf het woord. Deskundigen die meewerken zijn Teun Terpstra, lector Resilient Deltas aan HZ University of Applied Sciences, en Herman Kasper Gilissen, hoogleraar bij Delta Climate Center, gespecialiseerd in waterrecht.

Programma

We zijn benieuwd naar je ideeën over de toekomst. Er is plek voor maximaal 50 deelnemers, dus meld je aan! Deelname is gratis.

18.00 uur Inloop met koffie en thee

18.30 uur In gesprek met experts en elkaar

20.00 uur World Café: verder praten in kleine groepen

21.30 uur Afsluiting