Zeeland en Goeree-Overflakkee kennen opmerkelijk veel windenergie in lokaal eigendom in vergelijking met de rest van Nederland. Ook veel zonne-energie is in lokale handen. Zowel energiecoöperaties als agrariërs nemen hier blijkbaar graag het heft in eigen handen.

Wat zijn de kansen en waar zitten de blokkades voor lokaal eigendom? Op dinsdagmiddag 18 juni gaan onderzoekers van het lectoraat Delta Power van HZ University of Applied Sciences, HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en University College Roosevelt en mensen van Zeeuwind hierover in gesprek met belangstellenden. De bijeenkomst is onderdeel van het onderzoeksprogramma Maatschappelijke Aspecten van de Regionale Energietransitie in het kader van NWO-project Zeekraal.

Het programma duurt van 13.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in de HZ in Vlissingen. Aanmelden kan via deze website.

Het programma

13.30: Inloop en ontmoeting

14.00: Welkom door Teus Baars (Zeeuwind)

14.10: Gerrit Rentier (HZ Delta Power) – ‘Waar krijgen energiecooperaties in de regio mee te maken bij hun plannen?’

14.30: Siri Pisters (HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving): ‘Wat beweegt Zeeuwse agrariërs met betrekking tot het investeren in duurzaamheid?’

14.50: Pauze

15.05: Met elkaar in gesprek over kansen, obstakels en mogelijke samenwerking

15.45: Borrel