De overstap naar schone energie heeft veel impact op de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. De bedrijven hebben veel te doen, maar de transitie biedt ook kansen.

De overstap raakt niet alleen de economie, maar ook de inwoners, de ruimte en het milieu. Mensen spelen een cruciale rol in deze transitie. Niet alleen als werknemers, maar ook als inwoners.

Energy Campus Zeeland

Om straks voldoende goed opgeleide mensen met nieuwe kennis en ondernemerschapszin te hebben én draagvlak in de gemeenschap slaan Scalda, HZ University of Applied Sciences en Dockwize de handen ineen voor het project Energy Campus Zeeland.

Andere manier van denken

De partners trapten het meerjarige traject maandag af met een bijeenkomst in Scalda in Vlissingen. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas gaven het officiële startschot door hun energie op een smoothiefiets om te zetten in een lekker en gezond drankje. “Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en energietransitie vragen om een andere manier van denken, een andere manier van samenwerken”, zegt De Bat over het project. “Dat Zeeuwse partijen de handen ineenslaan is een mooi voorbeeld. Energy Campus Zeeland moet dé plek worden waar industrie, onderwijs en markt samenkomen. Ik ben blij dat we hier als provincie een impuls aan kunnen geven.”

Een partner in de transitie

Barbara Oomen, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences, was ook aanwezig bij de aftrap. “Als HZ willen we een partner zijn in de transitie naar een duurzaam Zeeland. Met Energy Campus kunnen wij, met onze partners, precies dat onderwijs ontwikkelen en dat onderzoek opzetten dat helpt om Zeeland klimaatneutraal te maken.”

Volgens Oomen gaat het om technische uitdagingen, zoals groene chemie, duurzame grondstoffen en hergebruik van warmte, maar ook om sociale vraagstukken. “Hoe werken wij samen aan de energietransitie en zorgen wij dat niemand achterblijft? Wij doen dit op de HZ-manier: door onderwijs en onderzoek samen te brengen, te beginnen in de praktijk en steeds met het doel om bij te dragen aan een betere wereld. Zeeland wordt steeds meer dé energieprovincie van Nederland. Als HZ dragen wij daar ons steentje aan bij.”

Naast de ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek zijn er ook fysieke projecten. Zo komt er een ondernemerschapsplein Business Lab en een Social Impact Lab.

Het project Energy Campus heeft een subsidie van 4.998.213 euro ontvangen uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF). Er werden maandag meer cheques uitgereikt uit het JTF. De projecten ‘VoltH2 Terneuzen’ en ‘VoltH2 Vlissingen’ hebben elk tien miljoen euro subsidie ontvangen. Het geld wordt gebruikt voor twee 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken, een in Terneuzen en een in Vlissingen.

Overhandiging van de cheque