HZ University of Applied Sciences heeft de oproep voor een Duurzaam Regeerakkoord getekend. De ondertekenaars willen dat het kabinet dat na de verkiezingen wordt gevormd de duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad gebruikt voor het nieuwe regeerakkoord.

De HZ en andere ondertekenaars vragen om een toekomststrategie die brede welvaart mogelijk maakt. Het beleid en middelen moeten hieraan structureel bijdragen. "We hebben zo’n strategie nodig om Nederland weer binnen de ecologische, economische en sociale grenzen te brengen”, schrijven de initiatiefnemers op hun website. “De transities die hiervoor nodig zijn, staan niet op zichzelf. Klimaatactie en natuurherstel hebben alleen zin als iedereen mee kan komen. Gelijke kansen zijn alleen haalbaar met hersteld vertrouwen en goed onderwijs. Een duurzame economie werkt alleen met een vernieuwde arbeidsmarkt en een rechtvaardig ondernemingsklimaat."

Ruim 1400 handtekeningen

In het manifest staat een oproep om burgers, bedrijven, organisaties te betrekken bij het opstellen van de toekomststrategie. De oproep geldt met name ook voor jongeren.

Ruim 1400 organisaties en bedrijven hebben hun handtekening onder de oproep gezet.

Ingrid de Vries van HZ Green Office is blij dat de HZ het akkoord heeft ondertekend. “Ik vind het mooi dat studenten, docenten en het management hier achter staan. Op onze school vormen we jongeren. Het is meer dan onderwijs, we willen ze ook wat meegeven. Het manifest benadrukt terecht de rol van jongeren in het vormen van deze toekomstvisie; het gaat immers om hun toekomst en zij moeten het straks gaan doen."

Het manifest is op deze website te lezen.