HZ University of Applied Sciences en Dow Benelux hebben hun samenwerking verlengd tot 2029. HZ-bestuursvoorzitter Barbara Oomen en Tabita Verburg, area president van DOW, hebben daarvoor donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking is van groot belang voor beide partijen, onderstreepten Oomen en Verburg bij de ondertekening. HZ zoekt naar authentieke casussen uit het werkveld om het onderwijs te verrijken. De onderzoeksgroepen doen in samenwerking met bedrijven zoals Dow onderzoek naar urgente maatschappelijke problemen in de regio. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking Dow de kans om getalenteerde (internationale) studenten aan te trekken en hen te betrekken bij projecten en onderzoeken.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De Zeeuwse kennisinstelling en het bedrijf in Terneuzen werken samen sinds 2019. Dit leidde onder meer tot een veelvoud aan onderzoek- en onderwijsprojecten op het gebied van watermanagement en -technologie (bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van zoet water), chemie (in het kader van DOW’s duurzaamheidsdoelstellingen), ontwikkelingen rondom (groene) waterstof en projecten op het gebied van logistiek, leiderschap en cultuur.

Ook kunnen HZ-studenten van allerlei opleidingen bij het bedrijf terecht voor stages. Geregeld leidt dit later ook tot een aanstelling. In de afgelopen jaren zijn 46 HZ-alumni bij DOW aan de slag gegaan. Dow-medewerkers verzorgen regelmatig gastcolleges aan de HZ en zijn betrokken bij afstudeeropdrachten. “Bij de HZ begint ons onderwijs en onderzoek met vragen uit de praktijk”, legt Oomen uit. “Dat opleiden vanuit de praktijk vraagt om structurele samenwerkingen, zoals onze relatie met Dow.

Daar zijn al talloze studentenstages en samenwerkingsprojecten uitgekomen, met een mooie baan voor heel wat studenten als gevolg. Wij vinden elkaar ook in de gedeelde doelstelling om toe te werken naar een duurzamer Zeeland. Juist Dow kan daaraan een grote bijdrage leveren en juist onze studenten en collega’s werken vanuit die ambitie. Het is mooi om hier mee door te gaan.”

Een grote meerwaarde

De komende jaren willen de partijen gaan werken aan projecten rondom het gebruik van waterstof in de energietransitie, het verduurzamen van logistieke activiteiten en brandstoffen, digitalisering en de mogelijkheden van artificiële intelligentie . “Samenwerken met onderwijsinstellingen zoals de HZ is voor Dow van groot belang. In Nederland hebben we meerdere samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Het betrekken van talentvolle studenten biedt een grote meerwaarde aan onze projecten en onderzoeken”, aldus Verburg. “Bovendien biedt dit Dow de mogelijkheid om zich als een van de grootste werkgevers in de regio te blijven profileren bij het personeel van de toekomst. Voor studenten is het een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen bij Dow en bij te kunnen dragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Ze spreekt uit eigen ervaring, want Verburg heeft voor het eerst kennisgemaakt met DOW als stagiair. “Ik ben enorm trots op onze samenwerking en op al het talent dat we van de HZ hebben aangenomen.”