Een aantal hogescholen heeft de handen ineengeslagen om het vakgebied civiele techniek beter op de kaart te zetten.

Het is hard nodig, want het er zijn dringend meer civieltechnische ingenieurs nodig. De grond-, weg- en waterbouw, zoals de sector in de volksmond heeft, moet de komende decennia de infrastructuur toekomstbestendig maken en Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden. Het tekort aan specialisten wordt steeds nijpender. Daarom lanceren de hogescholen, waaronder HZ University of Applied Sciences, de campagne Civiele Helden. Zij werken samen om het vakgebied landelijk beter op de kaart te zetten. De focus van de campagne ligt op leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het mbo.

Vaak geen idee

Jongeren hebben vaak geen idee wat civiele techniek is. Het aantal aanmeldingen in het hbo loopt dan ook terug. De campagne ‘Civiele Techniek’ brengt de breedte van het vak en een toekomst in deze richting onder de aandacht. In het kader van de campagne verzorgen hbo-opleidingen onder andere voorlichtingen in het voortgezet onderwijs met lesmateriaal en de video Civiele Helden. Hierin maken drie jongeren kennis met de wereld van civiele techniek.

Op de website www.studeercivieletechniek.nl staat voor studenten en leraren informatie over het vakgebied en studie-informatie.

Deelnemers

Naast de HZ zijn Avans Hogeschool, de Haagse Hogeschool, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en NHL Stenden Hogeschool betrokken bij de campagne. De campagne is mede mogelijk gemaakt door BouwendNederland. Ook andere stakeholders zijn betrokken, waaronder Civilion, KIVI, NL Ingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers.

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.