Flexibel onderwijs

Jij haalt het meeste uit jezelf als je onderwijs volgt dat op jou is afgestemd. Daarom houden onze flexibele deeltijdopleidingen rekening met jouw privé- en werksituatie. Je leert alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. De volgorde van de onderwerpen die je bestudeert en de manier waarop je die in de praktijk toepast, kies je zelf. 

Wat kies je?
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je leert. Wij ondersteunen, coachen en begeleiden je.

Vrijstellingen

Samen met jou bekijken we over welke competenties en niveaus je al beschikt. Die heb je bijvoorbeeld opgedaan door je werkervaring, cursussen of andere opleidingen. De kennis en vaardigheden die je hebt toon je aan met een portfolio. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je vrijstelling(en) aanvragen. Daarna weet je wat je nog moet leren om je bachelor te behalen.

Leeruitkomsten

Per opleiding zijn leeruitkomsten vastgesteld. Die bepalen wat je moet kunnen en weten. Je bepaalt (grotendeels) zelf in welke volgorde je die leeruitkomsten behandelt. Een toets meet of je de leeruitkomst hebt behaald. Zo’n toets kan verschillende vormen hebben, zoals een schriftelijk examen, het maken van een beroepsproduct of een assessment. 

Je bepaalt voor een groot deel zelf hoe je de leeruitkomst onder de knie krijgt. Je kiest de manier waarop jij het prettigst leert en wat het best bij jouw werk of project past. Je leerweg, hoe je de kennis of vaardigheden tot je neemt, staat dus niet vast. Wat het eindniveau is van wat je moet weten of kunnen wel. 

Studieduur

Bij een bachelor-opleiding dien je in totaal 240 studiepunten te behalen. Voor een Associate degree dien je 120 studiepunten te behalen. Officieel staat 1 studiepunt gelijk aan 28 studiebelastinguren.  

Voordelen

Flexibel onderwijs is:

  • Maatwerk: Je krijgt vrijstellingen voor wat je al voldoende beheerst en weet
  • Keuzevrijheid: Kies waar, wanneer, hoe en in welke volgorde je studeert 
  • Persoonlijk contact: Je leert van docenten en medestudenten en hun ervaringen en krijgt persoonlijke coaching
  • Praktijk: Je integreert je studie in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever de vruchten daarvan plukken

Hoe leer je?
Je gaat actief aan de slag in de praktijk en mixt online leren met persoonlijk contact.

Blended learning

Je studeert digitaal, online, klassikaal, samen met je medestudenten op de HZ en op je eigen werkplek. Door deze combinatie geven we jou de kans om te studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Online leren doe je bijvoorbeeld met discussiefora en Massive Open Online Courses (MOOCs). Met je studiegenoten wissel je kennis en ervaring uit. Zo zorgen jullie samen voor verbreding en verdieping van de studie-inhoud. Docenten zijn kennisexpert en coach. Je krijgt een persoonlijke studiecoach die je helpt bij de voortgang van je studie. Op de HZ kun je terecht voor bijeenkomsten waarbij interactie en direct contact nodig zijn. 

Groepsbijeenkomsten

Samen met andere deeltijdstudenten van diverse opleidingen kun je aan de slag met een thema dat voor iedere opleiding relevant is. Denk bijvoorbeeld aan innovatie, leiderschap, duurzaamheid of vergrijzing. Binnen zo’n groepsbijeenkomst werk je aan je eigen leeruitkomst zolang jij dat nodig hebt. Hier leer je interdisciplinair te werken. Je houdt je bezig met reflectie, delen van ervaringen en met leren van elkaar en van (gast)docenten.

Werkplek

Je hebt een praktijkplek nodig waar je wat je leert direct kunt toepassen. Dit kan je werkplek zijn of losse projecten. De leeruitkomsten die je nog moet behalen combineer je met leerkansen in je eigen omgeving. Zoals een project op je werk, deelname aan een onderzoeksgroep, maar ook het lezen van vakliteratuur of het doen van vrijwilligerswerk. Je werkgever of praktijkplek zorgt voor een praktijkbegeleider.

Als je geen baan hebt die aansluit bij je deeltijdstudie ga je op zoek naar een oplossing. Wij adviseren je daarbij. Je kunt je leeromgeving vergroten met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of stages, door aan te sluiten bij een toegepast onderzoeksgroep of door opdrachten en cases voor de HZ te maken. 

Leren studeren

Bij de start van je studie helpen we je op weg zodat je voldoende vaardigheden hebt om je bachelor in deeltijd te kunnen halen. Bijvoorbeeld door je te coachen bij het ontdekken van jouw leerstijl. Je ondervindt hoe je een leeruitkomst aantoont. En hoe je dat bijhoudt in je e-portfolio. We ondersteunen je bij het slim combineren van leeruitkomsten met projecten binnen je werk of praktijkplek.

E-portfolio

Tijdens je studie houd je in je e-portfolio bij wat je hebt geleerd en wat je beheerst. Die bewijzen kunnen allerlei vormen hebben: foto’s, video’s, mindmaps, certificaten, evaluaties, beoordelingen, cijferlijsten van andere opleidingen, enzovoorts.

Onderwijsovereenkomst

Ieder semester sluiten we een nieuwe onderwijsovereenkomst. Samen met jou en je werkgever (of projecteigenaar, stagebegeleider of contactpersoon van je vrijwilligerswerk) leggen we in de overeenkomst vast wat je gaat leren, hoe je dat gaat leren en op welke manier je aantoont wat je geleerd hebt. Je weet dus van te voren wat je van ons kunt verwachten, wat je werk of praktijkplek faciliteert en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Door de korte periode houd jij de flexibiliteit om je studie te combineren met je veranderende privé- en werksituatie.

Werkveld
Onze opleidingen zijn samen met het werkveld ontwikkeld. We zorgen dus voor een optimale aansluiting bij de praktijk. De kennis die je opdoet gebruik je meteen in je werk (of praktijkplek). Omdat je zelf kunt kiezen wanneer je aan welk onderwerp werkt, kun je je studie combineren met actuele situaties op je werkplek. 

OCW-regeling
De flexibele HZ-deeltijdopleidingen maken deel uit van de landelijke pilots flexibilisering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de experimenten flexibel hoger onderwijs wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de kenmerken en behoeften van werkenden. Lees er meer over in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs

Levenlanglerenkrediet
Heb je geen recht meer op studiefinanciering en ben je jonger dan 55? Dan is er het levenlanglerenkrediet. Dit is een lening van de overheid die je binnen 15 jaar terugbetaalt. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Je komt voor dit krediet in aanmerking als je bijvoorbeeld aan je tweede bachelor begint. Kijk voor meer informatie op de website van DUO