Flexibel onderwijs

Jij haalt het meeste uit jezelf als je onderwijs volgt dat op jou is afgestemd. Daarom houden onze flexibele deeltijdopleidingen rekening met jouw privé- en werksituatie. Je leert alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. De volgorde van de onderwerpen die je bestudeert en de manier waarop je die in de praktijk toepast, kies je zelf.

Als je bij HZ een deeltijdstudie volgt, dan krijg je flexibel onderwijs. Bekijk deze video waarin we uitleggen wat flexibel onderwijs is.

Hoe richt jij je studie in?
Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je leert. Wij ondersteunen, coachen en begeleiden je.

Leeruitkomsten

Een leeruitkomst is een eindniveau van een vak of onderwerp. De leeruitkomsten bepalen wat je moet kunnen en weten om uiteindelijk je diploma te behalen. Per opleiding zijn leeruitkomsten vastgesteld. Je bepaalt (grotendeels) zelf in welke volgorde je de leeruitkomsten behandelt. Er zijn verschillende manieren waarop je kan aantonen in hoeverre je het niveau van een leeruitkomst beheerst. Je kunt een toets of een portfolio maken waarin in je aantoont wat je kennis en kunde van een vak is. Voor de vakken Nederlands en Engels maak je altijd een toets.

Je bepaalt voor een groot deel zelf hoe je de leeruitkomst onder de knie krijgt. Je kiest de manier waarop jij het prettigst leert en wat het best bij jouw werk of project past. Je leerweg, hoe je de kennis of vaardigheden tot je neemt, staat dus niet vast. Wat het eindniveau is van wat je moet weten of kunnen wel.

Onderwijsovereenkomst

Bij een deeltijd studie zijn de leeruitkomsten bekend, maar bepaal jij zelf de structuur van je studie. Samen met jou en je werkgever (of projecteigenaar, stagebegeleider of contactpersoon van je vrijwilligerswerk) leggen we in de overeenkomst vast wat je gaat leren, hoe je dat gaat leren en op welke manier je aantoont wat je geleerd hebt. Je weet dus van te voren wat je van ons kunt verwachten, wat je werk of praktijkplek faciliteert en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Door de korte periode houd jij de flexibiliteit om je studie te combineren met je veranderende privé- en werksituatie.

Vrijstellingen

Samen met jou bekijken we over welke competenties en niveaus je al beschikt. Die heb je bijvoorbeeld opgedaan door je werkervaring, cursussen of andere opleidingen. De kennis en vaardigheden die je hebt toon je aan met een portfolio. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je vrijstelling(en) aanvragen. Daarna weet je wat je nog moet leren om je opleiding te behalen.

Deeltijd of duaal?

Sommige opleidingen kun je in deeltijd of duaal volgen. Het programma, de inhoud en de vereiste voor een passende werkplek is hetzelfde. Het verschil zit in de betaling van het onderwijs, dat lichten we hieronder toe. Op deze pagina kun je de studiekosten bekijken.

Deeltijd
Voor een deeltijdopleiding geldt een lager tarief collegegeld. Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering, maar hebt mogelijk wel recht op halvering van het collegegeld in het eerste jaar als je voldoet aan de voorwaarden. Benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt? Bekijk de informatie op de pagina studiekosten.

Duaal
Mocht jouw werkgever de opleiding betalen, dan is het volgen van een duaal traject interessant. Hoe dit werkt? Je werkgever sluit met jou een onderwijsarbeidsovereenkomst af. Hiermee bevestigt de werkgever aan jou dat afgesproken faciliteiten als tijd, begeleiding, vergoeding en rollen gedurende een overeengekomen periode beschikbaar worden gesteld. Je werkgever kan als tegemoetkoming in kosten als studiematerialen, collegegeld en begeleiding in aanmerking komen voor subsidie.

Studieduur

Om een bachelordiploma te behalen, dien je 240 studiepunten te halen. Gemiddeld doen de meeste studenten vier jaar over de opleiding. Voor een Associate degree-opleiding dien je 120 studiepunten te halen. De meeste studenten doen ongeveer twee jaar om hun diploma te behalen. Officieel staat een studiepunt gelijk aan 28 uur studiebelasting

Werkplek

Je hebt een praktijkplek nodig waar je wat je leert direct kunt toepassen. Dit kan je werkplek zijn of losse projecten. De leeruitkomsten die je nog moet behalen combineer je met leerkansen in je eigen omgeving. Zoals een project op je werk, deelname aan een onderzoeksgroep, maar ook het lezen van vakliteratuur of het doen van vrijwilligerswerk. Je werkgever of praktijkplek zorgt voor een praktijkbegeleider.

Als je geen baan hebt die aansluit bij je deeltijdstudie ga je op zoek naar een oplossing. Wij adviseren je daarbij. Je kunt je leeromgeving vergroten met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of stages, door aan te sluiten bij een toegepast onderzoeksgroep of door opdrachten en cases voor de HZ te maken

Hoe studeer je?
Je gaat actief aan de slag in de praktijk en mixt online leren met persoonlijk contact. Door deze combinatie geven we jou de kans om te studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

HZ Learn

Op het studentenplatform HZ learn vind je alle online benodigdheden voor je studie. Je kan hier onder andere je studievooruitgang bekijken, chatten met andere studenten, (enige) groepsbijeenkomsten terugkijken en je vindt hier alle resources die je kan gebruiken voor het behalen van een leeruitkomst.

Portfolio

Tijdens je studie houd je in je portfolio bij wat je hebt geleerd en wat je beheerst. Met dit portfolio toon je aan of je de kennis en vaardigheden van een leeruitkomst bezit. De bewijzen hiervoor kunnen allerlei vormen hebben: foto’s, video’s, mindmaps, certificaten, evaluaties, beoordelingen, cijferlijsten van andere opleidingen, enzovoorts.

Zelfstandig aan de slag

In de onderwijsovereenkomst schrijf je elk semester wanneer je wat gaat doen. Je maakt zelf je planning wanneer je wat gaat doen. Je behandelt zelfstandig de theorie die jij voor het behalen van een leeruitkomst nodig hebt. Op deze manier kan je er tijdens de groepsbijeenkomst mee aan de slag. Waar je bij een online studie alles zelfstandig moet doen, heb je bij een erkende hbo instelling docenten en medestudenten die je kunnen sturen, helpen en inspireren.

Groepsbijeenkomsten

De groepsbijeenkomsten vinden op een dag in de week plaats. Tijdens een groepsbijeenkomst krijg je de ruimte om te sparren met je medestudenten en (gast)docenten. Je houdt je bezig met reflectie, delen van ervaringen en met leren van elkaar. De lessen van anderen kan je goed gebruiken bij het behalen van je eigen leeruitkomsten.

Hoe combineer ik studeren met mijn huidige werk -en privéleven?
Studeren naast een druk werk- en privéleven kan een hele opgave lijken. Door goede afspraken te maken met de mensen om je heen wordt dit een stuk makkelijker. Laat je collega’s duidelijk weten op welke momenten in de week je bezig bent met studeren. Bespreek goed met je gezin wat de beste rolverdeling thuis is. En laat ook je vrienden weten wanneer je wel en niet beschikbaar bent.

Wat kan je van ons verwachten?
Ondanks dat de studie erg zelfstandig is ingericht staan wij wel voor je klaar om je te ondersteunen waar nodig.

Leren studeren

Bij de start van je studie helpen we je op weg zodat je voldoende vaardigheden hebt om je opleiding in deeltijd te kunnen behalen. Bijvoorbeeld door je te coachen bij het ontdekken van jouw leerstijl. Je ondervindt hoe je een leeruitkomst aantoont. En hoe je dat bijhoudt in je portfolio. We ondersteunen je bij het slim combineren van leeruitkomsten met projecten binnen je werk of praktijkplek.

Ondersteuning

Ondanks dat je studie erg zelfstandig is ingericht sta je er niet alleen voor. Je krijgt een studieloopbaancoach toegewezen die je helpt met je studie. De docenten van jouw opleiding staan voor je klaar op het moment dat je vragen hebt, vastloopt of gewoon even wil kijken of je goed op weg bent. Ook kan je tijdens een hbo opleiding aan een hogeschool altijd sparren met je medestudenten

Wat zijn de kosten?
Hier onder vind je alles over de kosten van een deeltijdstudie

De kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten van een deeltijdstudie

Mijn werkgever betaalt

Na je aanmelding op Studielink kan jij je werkgever machtigen om je studie te betalen.

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op studiefinanciering en ben je jonger dan 55? Dan is er het levenlanglerenkrediet. Dit is een lening van de overheid die je binnen 15 jaar terugbetaalt. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Je komt voor dit krediet in aanmerking als je bijvoorbeeld aan je tweede bachelor begint. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Studiekosten fiscaal aftrekken

Mogelijk kun je studiekosten fiscaal aftrekken. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

De voordelen van een flexibele deeltijdstudie:

 • Maatwerk
  Je krijgt vrijstellingen voor wat je al voldoende beheerst en weet.
 • Keuzevrijheid
  Kies waar, wanneer, hoe en in welke volgorde je studeert.
 • Persoonlijk contact
  Je leert van docenten en medestudenten en hun ervaringen en krijgt persoonlijke coaching.
 • Praktijk
  Je integreert je studie in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever de vruchten daarvan plukken.
 • Een erkend hbo diploma
  Je ontvangt na je studie een diploma dat breed erkend wordt in het werkveld.

OCW-regeling
De flexibele HZ-deeltijdopleidingen maken deel uit van de landelijke pilots flexibilisering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de experimenten flexibel hoger onderwijs wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de kenmerken en behoeften van werkenden. Lees er meer over in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs.