Flexibel onderwijs

Jij haalt het meeste uit jezelf als je onderwijs volgt dat op jou is afgestemd. Daarom houden onze flexibele deeltijdopleidingen rekening met jouw privé- en werksituatie. Je leer alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. De volgorde van de onderwerpen die je bestudeert en de praktijk waarin je leert kies je zelf. 

  • Maatwerk: Je kunt vrijstellingen krijgen voor wat je al beheerst en weet
  • Keuzevrijheid: Kies waar, wanneer, hoe en in welke volgorde je studeert 
  • Persoonlijk contact: Je leert van docenten en medestudenten en hun ervaringen en krijgt persoonlijke coaching
  • Praktijk: Je integreert je studie in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever de vruchten daarvan plukken

In september 2017 starten (onder voorbehoud) de flexibele deeltijd bachelors: 

  • Bedrijfskunde - MER (Management, Economie en Recht)
  • Technische Bedrijfskunde

In september 2018 starten (onder voorbehoud) de flexibele deeltijd bachelors:

  • Bedrijfskunde - MER
  • Technische Bedrijfskunde
  • Social Work 

De huidige deeltijd opleiding Social Work met vaste leerweg start in september 2017. 

Iedere flexibele deeltijdopleiding start met een assessment. Samen met jou bekijken we over welke competenties en niveaus je al beschikt. De kennis en vaardigheden die je hebt toon je aan. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je vrijstelling(en) aanvragen. Daarna weet je wat je nog moet leren om je bachelor te behalen. Zo kan het zijn dat je studieduur en daarmee -kosten (verminderen. 

Per opleiding zijn leeruitkomsten vastgesteld. Die bepalen wat je moet kunnen en weten. Een toets meet of je de leeruitkomst hebt behaald. Zo’n toets heeft verschillende vormen, zoals een schriftelijk examen, het maken van een beroepsproduct of een assessment. 

Je bepaalt voor een groot deel zelf hoe je de leeruitkomst onder de knie krijgt. Je kiest de manier waarop jij het prettigst leert en wat het best bij jouw werk past. Je leerweg, hoe je de kennis of vaardigheden tot je neemt, staat dus niet vast. Wat het eindniveau is van wat je moet weten of kunnen wel. 

Hoe leer je?

Je gaat actief aan de slag in de praktijk en mixt online leren met persoonlijk contact.

Blended learning

Je studeert digitaal, online, klassikaal, samen met je medestudenten op de HZ en op je eigen werkplek. Door deze combinatie geven we jou de kans om te studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Online leren doe je bijvoorbeeld met discussiefora en Massive Open Online Courses (MOOCs). Met je studiegenoten wissel je kennis en ervaring uit. Zo zorgen jullie samen voor verbreding en verdieping van de studie-inhoud. Docenten zijn kennisexpert en coach. Je krijgt een persoonlijke studiecoach die je helpt bij de voortgang van je studie. Op de HZ kun je (vrijblijvend) terecht voor bijeenkomsten waarbij interactie en direct contact nodig zijn. 

Groepsbijeenkomsten

Samen met andere deeltijdstudenten van diverse opleidingen kun je aan de slag met een thema dat voor iedere opleiding relevant is. Denk bijvoorbeeld aan innovatie, leiderschap, duurzaamheid of vergrijzing. Binnen zo’n groepsbijeenkomst werk je aan je eigen leeruitkomst zolang jij dat nodig hebt. Hier leer je interdisciplinair te werken. Je houdt je bezig met reflectie, delen van ervaringen en met leren van elkaar en van (gast)docenten.

Praktijk

Je hebt een werk- of praktijkplek nodig waar je wat je leert direct kunt toepassen in de praktijk. De leeruitkomsten die je nog moet behalen combineer je met leerkansen in je eigen werk. Leerkansen zijn alle situaties op je werk die je kunt combineren met je studie. Zoals een project of deelname aan een werkgroep, maar ook het lezen van vakliteratuur. Je werkgever zorgt voor een praktijkbegeleider. 

Als je geen baan hebt die aansluit bij je deeltijdstudie zoeken we samen met jou naar een oplossing. Je kunt je leeromgeving vergroten met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, door aan te sluiten bij een toegepast onderzoeksgroep of door opdrachten en cases voor de HZ te maken. 
 

Leren studeren

Bij de start van je studie helpen we je op weg zodat je voldoende vaardigheden hebt om je bachelor in deeltijd te kunnen halen. Bijvoorbeeld door je te coachen bij het ontdekken van jouw leerstijl. Je ondervindt hoe je een leeruitkomst aantoont. En hoe je dat bijhoudt in je e-portfolio. We ondersteunen je bij het slim combineren van leeruitkomsten met projecten binnen je werk of praktijkplek.

E-portfolio

Tijdens je studie houd je in je e-portfolio bij wat je hebt geleerd en wat je beheerst. Die bewijzen kunnen allerlei vormen hebben: foto’s, video’s, mindmaps, certificaten, evaluaties, beoordelingen, cijferlijsten van andere opleidingen, enzovoorts.

Onderwijsovereenkomst

Ieder semester sluiten we een nieuwe onderwijsovereenkomst. Een semester is een half studiejaar. Samen met jou en je werkgever leggen we in de overeenkomst vast wat je gaat leren, hoe je dat gaat leren en op welke manier je aantoont wat je geleerd hebt. Je weet dus van te voren wat je van ons kunt verwachten, wat je werk of praktijkplek faciliteert en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Door de korte periode houd jij de flexibiliteit om je studie te combineren met je (veranderende) privé- en werksituatie.

Werkveld

Onze opleidingen zijn samen met het werkveld ontwikkeld. We zorgen dus voor een optimale aansluiting bij de praktijk. De kennis die je opdoet gebruik je meteen in je werk (of praktijkplek). Omdat je zelf kunt kiezen wanneer je aan welk onderwerp werkt, kun je je studie combineren met actuele situaties op je werkplek. 

OCW-regeling

De HZ-deeltijdopleidingen maken deel uit van de landelijke pilots flexibilisering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de experimenten flexibel hoger onderwijs wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de kenmerken en behoeften van werkenden. Lees er meer over in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs 2016

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×