Lisa is student Pedagogiek aan de HZ. Ze vertelt waarom ze voor deze studie heeft gekozen en hoe het haar bevalt. "Ik groei niet alleen op pedagogisch vlak, maar ook als persoon. Ik merk dat ik daardoor positiever en sterker in het leven sta."

Waarom heb je voor de opleiding Pedagogiek gekozen?

“Tijdens mijn mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker heb ik verschillende stages doorlopen in de kinderopvang. Ik merkte dat ik in het bijzonder geïnteresseerd was in kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Ik wilde me graag verder verdiepen in pedagogiek, zodat ik kinderen beter vooruit kan helpen. Met de hbo-opleiding Pedagogiek maak ik nu mooie stappen in mijn ontwikkeling.”

Wat leer je tijdens de opleiding?

“De opleiding is heel erg breed. Je behandelt de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. En het richt zich op de rol van de opvoeders. Ik leer hier veel over de ontwikkelingspsychologie van het kind. Over de fases waarin de ontwikkeling normaal gesproken verloopt, maar natuurlijk ook hoe je kunt handelen wanneer er onderweg iets niet goed gaat.”

Waar ben je tot nu toe trots op?

“Trots ben ik vooral op mijn ontwikkeling. Niet alleen op pedagogisch vlak, maar ook als persoon. Deze opleiding laat je veel reflecteren op je eigen handelen en je karaktereigenschappen. Zo kom je achter je sterke kanten, maar ook achter je valkuilen. Die bewustwording zorgt ervoor dat je echt aan jezelf kunt werken. Ik merk dat ik daardoor positiever en sterker in het leven sta.”

Wat wil je na je opleiding gaan doen?

“Binnen de pedagogiek kun je veel mooie richtingen op. Gelukkig kan ik me op de HZ goed oriënteren via verschillende stages. Vorig jaar liep ik bijvoorbeeld stage bij een behandelgroep voor kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Daar kon ik heel gericht werken aan de hulpvragen van de kinderen. Maar ook werken in de pleegzorg lijkt me heel boeiend. Dat geeft je de kans om pleegouders te ondersteunen met hun hulpvragen. En voor hetzelfde geld kom ik straks terecht op een behandelgroep voor kinderen met spraak- en taalproblemen. Pedagogiek heeft zoveel interessante kanten. En dat vind ik er juist zo leuk aan.”

Lees meer over de opleiding Pedagogiek aan de HZ