De structurele wijzigingen die zich nu aandienen in het basisonderwijs vragen om een verdieping van de onderzoeksvaardigheden. De Academische Pabo kan het antwoord zijn op de interessante vragen die nu en in de komende jaren gesteld worden.