Begeleiding en hulp

Studieloopbaancoach

Vanaf het eerste jaar krijg je een studieloopbaancoach (SLC) toegewezen. Je SLC helpt jou zo goed mogelijk bij jouw studieloopbaan. Hij/zij kan alles over de opleiding vertellen en begeleidt je bij je studiekeuzes, voortgang van je studie en planning.

Decaan

Een decaan kan je begeleiden bij je studie- en beroepskeuze en hij/zij heeft alle informatie over wet- en regelgeving, zoals studiefinanciering of de Uitvoeringregelingen. Daarnaast kan de decaan je ondersteunen bij contact met de examencommissie van de HZ en bij aangepaste studieprogramma’s voor studenten met een functiebeperking/ondersteuningsbehoefte. Ieder domein heeft een andere decaan.

Studentenpsycholoog

De studentenpsycholoog helpt je bij psychosociale problemen die van invloed kunnen zijn op je studie. Onder psychosociale problemen wordt verstaan: stress, faalangst, tentamenvrees, presentatieangst, somberheid, verdriet, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in de thuissituatie, eetproblemen, eenzaamheid, rouw- en verliesverwerking en zelfverwonding. Via de studentenpsycholoog kun je ook verschillende cursussen volgen.

Vertrouwenspersoon

Binnen de HZ streven we naar een veilige en prettige leeromgeving. Daarin passen geen ongewenste omgangsvormen, zoals ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Als je hier onverhoopt toch mee te maken krijgt, kun je naar de vertrouwenspersoon. Hij of zij luistert naar je en geeft advies over hoe je tot een oplossing kunt komen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.

Taalcoach

De HZ heeft een eigen taalcoach. De taalcoach kan je helpen bij het verbeteren van je spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheden. Ook kun je bij de taalcoach terecht als je jouw mondelinge communicatie of presentatievaardigheden wil verbeteren.

Topsportcoördinator

De HZ probeert studenten die een topsport beoefenen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld met extra begeleiding, een maatwerkrooster of verruiming van de inleverdata van verslagen.

Ben je topsporter en wil je gebruikmaken van de regeling die wij bieden? Neem dan contact op met onze topsportcoördinator Marian de Waard via de mail: m.de.waard@hz.nl.

Studeren met een functiebeperking

De HZ probeert studenten met een functiebeperking extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld met extra begeleiding of een maatwerkrooster. HZ-studenten waarderen vooral het goede maatwerk en het feit dat hun docenten niet alleen begripvol zijn, maar ook weten op welke wijze ze zo effectief mogelijk ondersteuning kunnen bieden.

Wil je gebruikmaken van de regeling die wij bieden? Neem dan contact op met de decaan van jouw academie. Bekijk hier het overzicht van decanen.