Flexibel studeren

Studeren naast een druk werk- en privéleven kan een hele opgave lijken. Het is daarom belangrijk dat een opleiding goed bij jou en jouw leven aansluit. De HZ ondersteunt je optimaal om werk en studie te combineren dankzij flexibel onderwijs.

Jij haalt het meeste uit jezelf als je onderwijs volgt dat op jou is afgestemd. Daarom bepaal jij met een deeltijdopleiding aan de HZ zelf waar, wanneer en hoe je leert. Je leert alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. Op jouw werkplek ga je actief aan de slag met wat je leert tijdens je studie. Daarnaast zijn er wekelijks klassieke contactmomenten op de HZ en studeer je thuis. Er is individuele begeleiding en een online leeromgeving. Je studeert wanneer het jou uitkomt.

Verpleegkunde dt nina pasfoto

Toen ik erachter kwam dat je deze studie kunt combineren met een 32-urige werkweek was ik overtuigd.

Lees haar verhaal

Flexibel onderwijs

Dankzij flexibel onderwijs heb je veel vrijheid. Jij bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je leert. Bovendien leer je alleen wat je nog niet (voldoende) beheerst. En wat je leert, sluit aan op je werk.

Samen met jou en je werkgever (of stagebegeleider of contactpersoon van je vrijwilligerswerk) leggen we in een onderwijsovereenkomst vast wat je gaat leren, hoe je dat gaat leren en op welke manier je aantoont wat je geleerd hebt. Om je diploma te halen, moet je aantonen dat je bepaalde leeruitkomsten beheerst. Je kunt een leeruitkomst zien als het eindniveau van een vak of onderwerp. Iedere opleiding heeft een set aan leeruitkomsten. Je bepaalt (grotendeels) zelf in welke volgorde je deze leeruitkomsten behandelt en hoe je die onder de knie krijgt. Hiervoor hou je tijdens je studie in je portfolio bij wat je hebt geleerd en wat je beheerst. Met dit portfolio toon je dus eigenlijk aan dat je de kennis en vaardigheden van een leeruitkomst bezit. De bewijzen hiervoor kunnen allerlei vormen hebben: certificaten, evaluaties, beoordelingen, cijferlijsten van andere opleidingen, tentamens, enzovoorts. Voor de vakken Nederlands en Engels maak je altijd een toets.

Hoe ziet jouw opleiding eruit?

Je gaat met jouw opleiding actief aan de slag in de praktijk en mixt online leren met persoonlijk contact. Daarbij weet je van te voren wat je van ons kunt verwachten, wat je werk of praktijkplek faciliteert en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Je maakt zelf je planning wanneer je wat gaat doen en behandelt zelfstandig de theorie die jij voor het behalen van een leeruitkomst nodig hebt. Hierdoor houd jij de flexibiliteit om te studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Studieduur

Om een bachelordiploma te behalen, dien je 240 studiepunten te halen. Gemiddeld doen de meeste studenten vier jaar over de opleiding. Voor een Associate degree-opleiding dien je 120 studiepunten te halen. De meeste studenten doen ongeveer twee jaar om hun diploma te behalen. Officieel staat een studiepunt gelijk aan 28 uur studiebelasting

Contacturen

Als kiest voor een studie in deeltijd aan de HZ, heb je op vaste momenten contacturen. Vaak heb je één dag in de week les op de HZ zelf. Tijdens zo'n groepsbijeenkomst heb je de ruimte om te sparren met je medestudenten en (gast)docenten. Je houdt je bezig met reflectie, delen van ervaringen en met leren van elkaar. De lessen van anderen kan je goed gebruiken bij het behalen van je eigen leeruitkomsten.

Zelfstudie

Bij een deeltijdopleiding hoort natuurlijk ook een deel zelfstudie. Het is goed om rekening te houden met twintig uur studie per week. Daarvan kom je een dag in de week naar de HZ toe, de rest is zelfstudie. Hoeveel tijd je aan je studie besteed hangt mede af van de opleiding, de werkervaring en kennis die je al hebt en het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant. Je moet de zelfstudie trouwens niet zien als enkel met je neus in de boeken zitten. Ook op je werkplek werk je aan projecten, onderzoeken en opdrachten voor je studie. We noemen dat real life casuïstiek op de werkvloer. Zo breng je direct de theorie in de praktijk.

Praktijkgericht

De opleidingen zijn praktijkgericht. Jouw eigen ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Ook kun je de lesstof meteen toepassen in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever direct de vruchten daarvan plukken.

Je hebt daarvoor een praktijkplek nodig waar je wat je leert direct kunt toepassen. Dit kan je werkplek zijn of losse projecten. De leeruitkomsten die je nog moet behalen combineer je met leerkansen in je eigen omgeving. Zoals een project op je werk, deelname aan een onderzoeksgroep, maar ook het lezen van vakliteratuur of het doen van vrijwilligerswerk. Je werkgever of praktijkplek zorgt voor een praktijkbegeleider.

Als je geen baan hebt die aansluit bij je deeltijdstudie ga je op zoek naar een oplossing. Wij adviseren je daarbij. Je kunt je leeromgeving vergroten met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of stages.

Vrijstellingen

Samen met jou bekijken we over welke competenties en niveaus je al beschikt. Die heb je bijvoorbeeld opgedaan door je werkervaring, cursussen of andere opleidingen. De kennis en vaardigheden die je hebt toon je aan met een portfolio. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je vrijstelling(en) aanvragen. Daarna weet je wat je nog moet leren om je opleiding te behalen.

Waarom studeren aan de HZ?

Waar je bij een online studie alles zelfstandig moet doen, heb je bij een erkende hbo instelling docenten en medestudenten die je kunnen sturen, helpen en inspireren. Andere voordelen zijn:

 • Maatwerk
  Je krijgt vrijstellingen voor wat je al voldoende beheerst en weet.
 • Keuzevrijheid
  Kies waar, wanneer, hoe en in welke volgorde je studeert.
 • Persoonlijk contact
  Je leert van docenten en medestudenten en hun ervaringen en krijgt persoonlijke coaching.
 • Praktijk
  Je integreert je studie in je werk of praktijkplek zodat jij én je werkgever de vruchten daarvan plukken.
 • Een erkend hbo diploma
  Je ontvangt na je studie een diploma dat breed erkend wordt in het werkveld.

PPKE carina pasfoto

De laatste uren zelfstudie zitten we vaak in het HZ Café samen te studeren of verslagen te maken met natuurlijk een studieborrel.

Lees haar verhaal

Begeleiding

Ondanks dat de studie erg zelfstandig is ingericht, sta je er niet alleen voor. Wij staan voor je klaar om je te ondersteunen waar nodig.

Leren studeren

Bij de start van je studie helpen we je op weg zodat je voldoende vaardigheden hebt om je opleiding in deeltijd te kunnen behalen. Bijvoorbeeld door je te coachen bij het ontdekken van jouw leerstijl. Je ondervindt hoe je een leeruitkomst aantoont. En hoe je dat bijhoudt in je portfolio. We ondersteunen je bij het slim combineren van leeruitkomsten met projecten binnen je werk of praktijkplek.

Studieloopbaancoach

Je krijgt een studieloopbaancoach toegewezen die je helpt met je studie. De docenten van jouw opleiding staan voor je klaar op het moment dat je vragen hebt, vastloopt of gewoon even wil kijken of je goed op weg bent. Ook kan je tijdens een hbo opleiding aan een hogeschool altijd sparren met je medestudenten.

OCW-regeling

De flexibele HZ-deeltijdopleidingen maken deel uit van de landelijke pilots flexibilisering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de experimenten flexibel hoger onderwijs wordt ruimte geboden aan onderwijsinstellingen om deeltijd- en duale opleidingen flexibel in te richten, zodat er beter aangesloten wordt bij de kenmerken en behoeften van werkenden. Lees er meer over in het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs.