We beantwoorden graag al je vragen. Je vindt hier alle telefoonnummers, e-mailadressen en openingstijden van onze opleidingen en diensten.

Opleidingen
Neem contact op met onze opleidingen via onderstaande contactgegevens.

Voor de opleidingen Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Finance & Control, Human Resource Management, International Business, Sportkunde en Tourism Management:
Tel.: 0118 - 489 880
E-mail: ba@hz.nl *

* Vermeld in het onderwerp van je mail voor welke opleiding je vraag is, zo kunnen we sneller reageren.

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs
Tel.: 0118 - 489 292
E-mail: pabo@hz.nl

Voor de opleiding Pedagogiek
Tel.: 0118 - 489 119
E-mail: pedagogiek@hz.nl

Voor de opleiding Social Work
Tel.: 0118 - 489 721
E-mail: socialwork@hz.nl

Voor de opleiding Verpleegkunde (& Vroedkunde)
Tel.: 0118 - 489 763
E-mail: verpleegkunde@hz.nl

Voor de opleidingen Bouwkunde, Chemie. Civiele Techniek, Engineering, HBO-ICT, Global Project and Change Management, Logistics Engineering, Maritiem Officier, River Delta Development (MSc), Technische Bedrijfskunde en Watermanagement.
E-mail: domeintwe@hz.nl *

* Vermeld in het onderwerp van je mail voor welke opleiding je vraag is, zo kunnen we sneller reageren.

Voor de deeltijdopleidingen Bedrijfskunde, Bedrijfskunde Associate degree, Begeleiden bij Rouw en Verlies, Energietransitie Engineer, Food & Gastronomy, Health & Social Work, HRM, Leraar Basisonderwijs, Pedagogiek, Logisitiek, Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate degree, Social Work, Technische Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde Associate degree en Verpleegkunde (HBO-V):
Tel: 0118 - 489 346
E-mail avd@hz.nl *

* Vermeld in het onderwerp van je mail voor welke opleiding je vraag is, zo kunnen we sneller reageren.

Diensten
Neem contact op met onze diensten via onderstaande gegevens.

Tel.: 0118 - 489 189
Fax: 0118 - 489 375
E-mail: fin@hz.nl
Facturen: invoice@hz.nl

Openingstijden
De dienst Financiën van de HZ is van maandag tot en met vrijdag van
09.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur te bereiken.

Automatisering
Tel.: 0118 - 489 277
E-mail: helpdesk@hz.nl

Mediatheek
Tel.: 0118 - 489 280
E-mail: mediatheek@hz.nl

Tel.: 0118 - 489 198
E-mail: poo@hz.nl

Studentenbureau
Tel.: 0118 - 489 170
E-mail: csa@hz.nl

Audiovisuele Dienst
Tel.: 0118 - 489 308
E-mail: avdienst@hz.nl

Roosterbureau
E-mail: roosters@hz.nl

HZ Nexus
Voor vragen over ondernemerschap, innovatie en praktijkgericht onderzoek kunt u terecht bij HZ Nexus.

Tel.: 0118 – 489 300
E-mail: nexus@hz.nl