Een cursus krijgen over seksualiteit, intimiteit en hulpverlening kan spannend, inspirerend en ook verrijkend zijn. Deze cursus is met name opgezet om hbo geschoolde hulpverleners tools te geven om bij vragen over seksualiteit, seksueel geweld en seksueel misbruik antwoorden te kunnen geven en de gesprekken met betrokkenen aan te gaan.

De cursus geeft met name aan wanneer praten met de cliënt over het seksueel geweld of misbruik van belang is en wanneer er therapie moet worden gezocht.

Luuc Smit is (docent aan de HZ University of Applied Sciences) geeft het programma vorm, daarnaast is de eigen inbreng van de deelnemers vanuit hun beroepspraktijk een onderdeel van de cursus.

Programma

Seksueel overschrijdend gedrag en seksueel misbruik zijn een serieus maatschappelijk probleem. Onze samenleving is doortrokken van seksuele uitingen. Kinderen en volwassenen komen dan ook steeds vaker en op uiteenlopende manieren met dit onderwerp in aanraking. In films, videoclips en het internet, maar ook in het echte leven lijkt seksualiteit een steeds groter en belangrijker deel van onze wereld uit te maken.

Degenen die professioneel met kinderen, jongeren en volwassenen werken, stellen zichzelf in toenemende mate de vraag:
Wat kan als een normale seksuele ontwikkeling gezien worden, wat als afwijkend? En vervolgens hoe ga ik daar adequaat mee om?

Professionals blijken in de praktijk behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden om mogelijke grensoverschrijding tijdig te signaleren. Wanneer er incidenten zijn waarin seksuele grenzen (wellicht) overschreden zijn, roept dat vaak heftige emoties op. Hulpverleners en leerkrachten hebben in deze situaties regelmatig het gevoel van handelingsverlegenheid en als zodanig met het bespreekbaar maken van deze thematiek en de manier van bejegening.

 • Aangifte of niet en wat zijn de gevolgen? In de cursus wordt er aandacht besteed aan de justitiële gevolgen van seksueel- geweld en misbruik.
 • Seksualiteit en intimiteit zijn nog vaak een taboe ook bij onze cliënten. Binnen de hulpverlening vindt men het niet altijd makkelijk om vragen over dit onderwerp te beantwoorden.
 • Er wordt geleerd hoe je omgaat met de grens tussen het normale en abnormale. Hoe herken je abnormale situaties? Wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt zegt dat hij of zij verliefd op je is?

Het doel van de cursus is om in 2 dagen zicht te verkrijgen over hoe te communiceren over seksualiteit, intimiteit en seksueel geweld en misbruik Daarnaast verwerven de cursisten kennis over wat men wel en niet moet doen wanneer dit ter sprake komt in een begeleiding aan cliënten.

 • Het spanningsveld afstand versus nabijheid in combinatie met risico’s op seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Eigen normen en waarden op seksualiteit en geweld;
 • Vlaggensysteem;
 • Theorie eenmalig en meermalig seksueel misbruik;
 • Beknopte seksuele ontwikkeling;
 • Informatie over aangifte en gevolgen;
 • Methodiek over begeleiden bij seksueel geweld en misbruik;
 • Informatie over centra seksueel geweld;

Inbreng vanuit jouw werkpraktijk is belangrijk. Tussen de verschillende onderwerpen werken we aan het doel om seksualiteit bespreekbaar te maken. Naar aanleiding van voorbeelden op beeld en in ontmoeting met cliënten wordt aandacht besteed aan methodisch werken. Je leert op afstand nabij te zijn. Er wordt gewerkt vanuit systeemtheoretisch kaders, haptonomische fenomenen. Inzichten vanuit de Narratieve exposure methode (NET) en de Beknopte Eclectische Psychotherapie (BEP) .

 • Na afloop van de cursus ben je deskundig in jouw vakgebied op onderwerpen als seksualiteit, seksueel geweld en seksueel misbruik.
 • Je bent een vraagbaak voor collega’s die met dit onderwerp nog minder vertrouwd zijn.
 • Je bent instaat om met cliënten de eerste oriëntatie gesprekken te voeren
 • Je hebt toegang om jaarlijks je aansluiten bij een terugkomdag over dit onderwerp waarbij verdieping en verbreding centraal staan.

Aanmelden

Heb je vragen of heb je interesse om deel te nemen aan deze cursus? Mail dan naar posthbo@hz.nl. Vermeld bij aanmelding je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsachtergrond en je beroep.

Accreditatie

Er worden voor aanvang van de cursus accreditaties aangevraagd bij: SKJ, Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Aandacht functionarissen, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen en Sociaal Werker.

Lesmomenten

De cursusdagen zijn 14 en 15 oktober 2024.

Elke dag vindt de cursus plaats tussen 09:30 tot 16:00 uur.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 475,- p.p. Inclusief:

 • Literatuur (2 boeken)
 • Koffie, thee en lunch
 • Mogelijkheid om te overnachten voor gereduceerd tarief (€ 64,- p.p.p.n. inclusief ontbijt)

Locatie

Hotel & Congrescentrum de Zeeuwse Stromen in Renesse.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal 18 deelnemers.

Literatuur

Certificaat

Je krijgt een hbo-certificaat van HZ University of Applied Sciences.