Als je al een hbo-opleiding of wo-opleiding succesvol hebt afgesloten, is het mogelijk om alsnog leraar te worden in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als Zij-instromer in beroep.

Voor dit traject heb je een werkgever in het basisonderwijs nodig, die jou een leerwerkplek met rijke leeromgeving biedt. We leggen dit vast in een zogenaamde 'tripartiete overeenkomst' tussen jouzelf, de werkgever en HZ. Op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald welke bekwaamheden je nog moet behalen. Na het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek, ontvang je een eindrapportage waarin aangegeven staat of je wel of niet geschikt bent om het traject binnen twee jaar uit te voeren. Als de uitslag ‘geschikt’ is ontvang je een geschiktheidsverklaring. Vervolgens ga je in maximaal twee jaar de openstaande bekwaamheden ontwikkelen.

Onderdeel van de opleiding
Leraar Basisonderwijs

Zo zit de route Zij-instromer in Beroep in elkaar

Je krijgt een op maat gemaakt opleidingstraject dat gericht is op het verwerven van de nog ontbrekende bekwaamheden. Aan de hand van de uitkomsten van jouw geschiktheidsonderzoek, ga je vooral zelfstandig aan de slag met de bekwaamheidseisen door middel van modules en toetsen. Je bepaalt zelf voor een groot deel de volgorde van de modules en toetsen, behalve als er sprake is van landelijke toetsen.

De scholing en begeleiding vindt zowel on- als offline plaats. In principe kom je acht dagdelen per jaar naar de opleiding, plus een aantal terugkomdagen en een aantal thema-avonden. Op je werkplek ga je aan de slag met de openstaande bekwaamheden en ontvang je begeleiding vanuit jouw begeleider op je werkplek.

Toelatingseisen

Geschiktheidsonderzoek

Om deel te nemen aan het geschiktheidsonderzoek:

  • Ben je in het bezit van een wo of hbo getuigschrift
  • Heb je toestemming van het Bestuur waar de opleiding gaat plaatsvinden
Opleiding Zij-instroom in Beroep

Om deel te nemen aan de opleiding Zij-instroom in Beroep:

  • Heb je een geschiktheidsverklaring (zie boven)
  • Heb je bij voorkeur een subsidietoekenning zij-instroom (werkgever vraagt deze aan). Als je dat niet hebt, zijn de kosten voor rekening van jezelf en/of de werkgever.
  • Heb je een getekende tripartite overeenkomst (door jezelf, de bestuurder van de Hogeschool en de schoolbestuurder). Hierin staan de afspraken zoals duur, omvang van de aanstelling, betaling etc.

Duur

Je kunt als je voldoet aan de toelatingseisen ieder moment van het jaar starten (behalve tijdens de onderwijsvakanties). Je hebt in principe twee jaar de tijd om de opleiding af te ronden.

Kosten

De hoogte van het studiegeld wordt vastgelegd in de tripartite overeenkomst (exclusief het assessment en de geschiktheidsverklaring).

Locatie

Vlissingen

Aanmelden

Als je interesse hebt, volgt er altijd eerst een oriëntatiegesprek met de coördinator van de opleiding. Hierin krijg je uitleg over de opleiding en worden de toelatingseisen besproken. Voldoe je hieraan of nog niet?

Als je voldoet (of gaat voldoen) aan de toelatingseisen, dan ga je het traject in van het geschiktheidsonderzoek. Dit vindt binnen drie maanden plaats na je oriëntatiegesprek. Als je het geschiktheidsonderzoek gehaald hebt en je voldoet aan de overige toelatingseisen, kun je je inschrijven als cursist voor de Zij-instroom in Beroep.

Mail naar zijinstroompabo@hz.nl om je aan te melden voor een oriëntatiegesprek. Vermeld in je mail de volgende gegevens: NAW + geboortedatum, telefoonnummer, huidige werk/baan en behaalde diploma’s. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op voor een oriëntatiegesprek

Contact

Voor meer informatie over de Zij-instroom, kun je contact opnemen met de coördinator, Anja Liberton, via zijinstroompabo@hz.nl.

Vlissingen