Gebiedsontwikkeling in ons landschap wordt steeds complexer. Belangrijke transities zoals klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit doen allemaal een beroep op onze ruimte. Tijdens deze cursus verdiep je je in de ruimtelijke, juridische, financiële, fiscale, sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke kant van gebiedsontwikkeling. Je vergroot daarnaast je kennis over algemene wetgeving op het gebied van eigendom en grondgebruik.

Gebiedsontwikkeling kan niet bestaan zonder het samenbrengen van overheden, inwoners, agrariërs, ontwikkelaars en grondgebruikers. Om hierin te slagen heb je kennis nodig van de uitdagingen, de belangen en de sentimenten die spelen. Maar ook van bestuurlijke ontwikkelingen en het juridische, fiscale en financiële speelveld. Deze kennis is noodzakelijk om (grond)eigenaren en gebruikers mee te krijgen in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met deze cursus leer je gebiedsontwikkeling te benaderen vanuit de volle breedte.

In deze cursusserie volg je 11 lessen van deskundige gastdocenten uit het werkveld en uit de onderwijs- en onderzoekswereld. Je bekijkt de grote transities vanuit een maatschappelijke en bestuurlijke blik. Wat zijn de uitdagingen, kansen en dilemma’s? Wat speelt er momenteel in de agrarische sector in Nederland? Welke invloed heeft dit op het landschap? En welke politieke of bestuurlijke keuzes zijn nodig? Daarnaast verdiep je je in de juridische, fiscale, financiële en sociaal-maatschappelijke aspecten die bij gebiedsontwikkeling komen kijken.

Hoofdpartners

Deze cursus wordt aangeboden door HZ University of Applied Sciences in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Provincie Zeeland.

Voor wie is deze cursus geschikt?

De cursus is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden en andere belangstellenden met mbo+/hbo werk- en denkniveau. Qua werkvelden kun je denken aan rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleidmedewerkers bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Lesmodules

In deze cursusserie word je gedurende 11 dagdelen door deskundige gastdocenten, uit het werkveld en uit de onderwijs- en onderzoekswereld, meegenomen naar de onderstaande onderwerpen.

De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten, steeds van 13:00 tot 18:00 uur.

 • Dinsdag 17 september 2024
  Kennismaking, agrarisch recht en Nederland in transitie

 • Dinsdag 12 november 2024
  Grondinstrumentarium en landschap

 • Dinsdag 10 december 2024
  Grondgebruik en landgoederen

 • Dinsdag 14 januari 2025
  Ruimtelijke Ordening in Nederland – hoe hebben we Nederland geordend?

 • Dinsdag 4 februari 2025
  Energietransitie (kabels en leidingen)

 • Dinsdag 4 maart 2025
  Grondzaken in de praktijk (rentmeester)

 • Dinsdag 18 maart 2025
  Overeenkomsten in de (notariële) praktijk

 • Dinsdag 8 april 2025
  Water

 • Dinsdag 13 mei 2025
  Kadaster en de digitale wereld

 • Dinsdag 3 juni 2025
  Financiën en agrarische advisering

 • Dinsdag 17 juni 2025
  Transitie van eigendom en de toekomst

Aanmelden & contact

Wil je je aanmelden of wil je meer weten over deze cursus? Neem contact op met Ilse Jorissen of Paulette de Kraker via pld@hz.nl of 0118 489 000.

Leslocatie

De cursus wordt op diverse locaties in Zeeland gegeven, afhankelijk van het specialisme dat die lesdag wordt behandeld. De locaties sluiten aan op het thema van de dag.

Start- en einddatum

Start: dinsdag 17 september 2024

Afronding: dinsdag 17 juni 2025

Toetsing

Aan de hand van een case (bij voorkeur op je eigen werkplek) toon je aan dat je theorie kunt toepassen in de praktijk. Je toont dit aan met een beroepsproduct. Dit kan bijvoorbeeld een presentatie, een one-pager, een advies of een infographic zijn.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van HZ University of Applied Sciences.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit 15 tot 30 deelnemers. Tijdens de cursusdagen is er veel ruimte om met en via de andere deelnemers je netwerk uit te breiden. Om die reden gaat de cursus alleen door bij minimaal 15 deelnemers.

Literatuur

Er is geen verplichte literatuur.

Studiekosten

De studiekosten bedragen € 1.990,00 p.p. (vrij van btw) voor 11 dagdelen van ongeveer 5 uur.

Na de opleiding

Na het volgen van de opleiding heb je een actueel beeld van de ruimtelijke, juridische, fiscale, financiële, sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen die bij gebiedsontwikkeling samenkomen. Je hebt kennis opgedaan van de algemene juridische aspecten van gebiedsontwikkeling in het algemeen en specifiek op het gebied van eigendom en gebruik.

Partners

Deze cursus wordt aangeboden vanuit HZ University of Applied Sciences, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Provincie Zeeland.

Overige partners zijn:

Instituut voor Agrarisch Recht, Avans Hogeschool, VSN de Agri-notaris, Waterschap Scheldestromen, Tennet, Kadaster en Justion Advocaten.