Hoe kun je het gedrag van kinderen en jongeren duiden? Hoe verloopt hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke rol spelen ouders, leraren en peergroepen? En hoe pak je jouw taken als intern begeleider op? Tijdens de tweejarige online master in deeltijd Educational Needs doe je kennis, houding en vaardigheden op, waarmee je maatwerk in het onderwijs mogelijk maakt.

De master Educational Needs wordt aangeboden door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met HZ. De lessen worden online verzorgd. Daarnaast zijn er diverse live ontmoetingen in Vlissingen en Goes. Tevens zijn er 3 inspiratiedagen in Utrecht. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de leerling centraal zet. Je gaat aan de slag met gedrag, leren, diversiteit en begeleiding in het passend onderwijs. Zo leer jij leerlingen en studenten kansen bieden, waarbij je rekening houdt met hun mogelijkheden en talenten. Je kunt kiezen voor de Specialisatie Gedrag of de Specialisatie Begeleiden. Aan de hand van actueel en praktijkgericht aanbod krijg je inzichten en handreikingen, die je direct kunt toepassen in de praktijk.

De master geeft je een wetenschappelijke en orthopedagogische verdieping, met de focus op passend onderwijzen. Je leert samen met andere professionals in een leerteam. Docenten stimuleren, inspireren en begeleiden je.

Deze master is bedoeld voor leraren, coördinatoren, leidinggevenden en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het gebied van passend onderwijs aan leerlingen met educational needs. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kwalificaties:

 • werken met en voor de leerlingen (leer-en leeromgeving; begeleiding van leerlingen; de leraar als persoon);
 • werken in en voor de schoolorganisatie (schoolontwikkeling; begeleiding van collega's; kenniscirculatie; de leraar als participant in de verandering);
 • professioneel handelen en beroepsontwikkeling (onderzoekende houding; maatschappelijk besef; reflectie en ontwikkeling).

Kenmerken van de online deeltijd master Educational Needs zijn:

 • het is een master in deeltijd waarbij je de theorie direct kan toepassen op je werkplek;
 • de master sluit aan bij lokale onderwijsontwikkelingen;
 • je vormt een leerteam met drie tot vijf personen en bepaalt mede de samenstelling;
 • jouw leervragen vormen het uitgangspunt bij de vraag gestuurde opleidingsdelen;
 • we leren met en van onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, (speciaal) basis onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Binnen twee jaar tijd haal je de titel Master of Education (Med). Dankzij de deeltijd master en de brede kennis die je opdoet, kun jij jouw specialistische expertise direct in de praktijk toepassen.

Opbouw master

De master Educational Needs is volledig Nederlandstalig. De master geeft je een stevige verdieping op het vlak van orthopedagogiek, orthodidactiek en onderwijskunde met een focus op passend en inclusief onderwijs.

Het vertrekpunt van de opleiding is het onderwerp ‘Diversiteit als pedagogische kracht’. Je verdiept je in diversiteit en de normatieve professional, de betekenis van de pedagogiek en specifiek pedagogisch handelen in uiteenlopende situaties. Afhankelijk van je interesses en ambities kies je bij de start van de opleiding voor de specialisatie Gedrag of de specialisatie Begeleiden.

Globaal leer je tijdens de master Educational Needs:

 • complexe problematieken analyseren;
 • patronen doorbreken, verwerven diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
 • visie gestuurd werken;
 • werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten;
 • reflecteren en onderbouwde interventies op de werkvloer uitvoeren en monitoren.

De opleiding bestaat uit 8 modules met de specialisatie als basis. In de modules differentiëren we naar doelgroep, zoals het jonge kind, vo/mbo en thematieken, zoals autisme, hoogbegaafdheid, begeleiden van leerlingen met syndromen en ziektebeelden.

De specialisatie Gedrag bestaat uit de modules:

 1. Diversiteit als pedagogische kracht
 2. Kenniswerker: perspectieven op gedrag
 3. Onderzoekend vermogen
 4. Passend handelen bij complex gedrag
 5. Interprofessioneel samenwerken
 6. Onderwijsverbetering op het gebied van sociaal emotioneel leren
 7. Keuzemodule
 8. Keuzemodule

De specialisatie Begeleiden bestaat uit de modules:

 1. Diversiteit als pedagogische kracht
 2. Kenniswerker: de begeleider binnen passend onderwijs
 3. Onderzoekend vermogen
 4. Gespreksvoering en begeleiding
 5. Interprofessioneel samenwerken
 6. Onderwijsverbetering: de begeleider binnen innoveren.
 7. Keuzemodule
 8. Keuzemodule

Video master Educational Needs

Caroline vertelt

Video master Educational Needs

Marco vertelt

Lesmomenten

Het betreft een online Master met diverse live ontmoetingen. In de opleiding is sprake van werkplekleren, leerteamleren, kennisuitwisseling met een expertdocent, zelfstudie en een rijke digitale leeromgeving. De dagelijkse onderwijspraktijk is uitgangspunt bij de leervragen en de uitwerking van de toetsen.

Aan de hand van jouw leervragen bouw je een portfolio op. De toetsing bestaat onder andere uit verslaggeving en presentaties. Je wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider en rondt je opleiding af met een assessment. Het leerteam speelt een belangrijke rol in de opleiding. Je bepaalt zelf wanneer en waar jullie elkaar ontmoeten. De kennisuitwisseling met de expertdocent vindt 1 keer in de 2 weken plaats op een vast moment. De afspraken met de studieloopbaanbegeleider zijn in overleg.

Studiebelasting

Gemiddeld kun je rekening houden met 15 tot 20 uur per week (zelfstudie, praktijkopdrachten, leerteamactiviteiten, online begeleiding, inspiratiedagen). Een deel van deze uren valt samen met reguliere activiteiten binnen werktijd.

Studieduur

De master duurt 2 jaar. je dient in totaal 120 studiepunten (60 ECTS per jaar) te behalen om de studie af te ronden

Toelatingseisen

Voor toelating tot de master Educational Needs heb je een hbo-getuigschrift of een bachelordiploma nodig. Deze masteropleiding is in het bijzonder bedoeld voor leraren met een baan in het onderwijs of hieraan gerelateerde werkzaamheden binnen andere organisaties.

Startmoment

De master Educational Needs start in september.

Lesdata

De master Educational Needs kent 1 keer per 2 weken een plenaire bijeenkomst van 1,5 uur. Online studie-activiteiten plan je zelf in (individueel en in leerteam). Verder is er om de week op maandag-of donderdagavond een online begeleidingsmoment door de docent en 3 keer per jaar een landelijke inspiratiedag in Utrecht. De leerteambijeenkomsten waarbij de docent-coach aanwezig is, kunnen zowel in Vlissingen als Goes plaatsvinden.

Leslocatie

Online, live bijeenkomsten in Vlissingen en Goes en 3 landelijke inspiratiedagen in Utrecht.

Studiekosten

De kosten van de master zijn het reguliere vastgestelde collegegeld.

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de master Educational Needs? Je kan je inschrijven bij de Hogeschool Utrecht, via studielink. Daarnaast kan je een mail sturen naar Jacques.Verheijke@hu.nl.

Meer informatie

Je hebt een hbo-opleiding en je wilt meer informatie? Dat kan! We informeren je graag. Stuur een e-mail naar SvO-OC@hu.nl en zet in de onderwerpkop: verzoek informatie master EN Zeeland. Zet in de e-mail je naam, de school waar je werkt en hoe we jou telefonisch kunnen bereiken. We informeren je dan graag over de inhoud, studievorm en de combinatie tussen studeren, werken en je privéleven.

Na de opleiding

De vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij en ons onderwijs vragen om toekomstbestendige onderwijsprofessionals. Er is veel vraag naar leraren en specialisten met een masteropleiding. Met een diploma van de Online Master Educational Needs zit je dan goed. Na deze opleiding kun je:
• een sterke impuls geven aan de onderwijsinnovatie op jouw werkplek;
• complexe problemen in onderwijs- en opvoedingssituaties oplossen;
• wetenschappelijke theorieën nog beter implementeren en toetsen op de werkplek;
• leerlingen met complexe problemen adequaat begeleiden;
• effectief en respectvol communiceren met ouders en hulpverleners.

Na het behalen van de Master of Education, mag je de titel ‘Med’ achter je naam zetten. Het niveau van de master is internationaal vastgelegd. Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Je kunt aan de slag als:

 • Gedragsspecialist
 • Remedial Teacher, Taalcoördinator of Rekencoördinator
 • Leraar speciaal (basis) onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs
 • Expert in het Nieuwkomersonderwijs
 • Jonge kindspecialist