Header Water Tech

Projecten en publicaties

Bekijk hier alle projecten en publicaties van onze onderzoeksgroepen.

Filters

Type

Thema's

16 resultaten

Pagina 1 van 2

Banner Iknowhow 1

I-KNOW-HOW 'working with cancer'

Via deze innovatieve diensten trachten we om het aantal mensen met kanker die aan de slag blijven of het werk hervatten met 15% te laten stijgen. De periode van afwezigheid op het werk zal bovendien korter worden door ondersteuning op maat van een job coach en (para)medische team en indien werkgevers de juiste acties ondernemen.

Wereldbol

We Got to Move

Het thema van dit verhaal is dat we in beweging moeten komen. De wereld om ons heen verandert. Wij, als leden van een bepaalde samenleving, hebben geen andere optie dan ons aan te passen en veranderende omstandigheden en overtuigingen onder ogen te zien. Neem bijvoorbeeld de klimaatverandering die de komende decennia waarschijnlijk een grote invloed op ons leven zal hebben. Het is goed onderzocht en algemeen aanvaard dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en kolen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Er zijn leiders die de theorie van door de mens veroorzaakte klimaatverandering afdoen als een waanidee en beweren dat klimaatverandering natuurlijke oorzaken heeft. Toch moet de hele wereld iets doen, want soorten worden met uitsterven bedreigd en sommige mensen hebben al te maken met levensbedreigende omstandigheden zoals overstromingen, bosbranden en watertekorten. We moeten in beweging komen en we moeten dit collectief doen met een gemeenschappelijk doel. Anders zullen de door de klimaatverandering veroorzaakte problemen in de toekomst oncontroleerbaar zijn. In het aanpassingsproces moeten offers worden gebracht om onze voetafdruk te verkleinen. Niet iedereen is bereid die prijs te betalen, waardoor het proces van meet af aan gedoemd lijkt te mislukken: te weinig, te laat. Wat kunnen we doen om adequaat te handelen?

Header studenten HZ GW

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en anderen mee te nemen in de veranderingen. Hij / zij heeft een breed begrip van de uitdaging en de verschillende belangen en beelden van betrokkenen. Een Facilitator of Change doet dit vanuit zijn eigen professionele rol, zoals specialist, ondernemer, (project-)manager, onderzoeker of procesmanager.

Zeeland duinpad en zee

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de vergrijzing, aangezien zij geconfronteerd worden met een bijzondere mix van vergrijzende mensen. Dit omvat niet alleen lokale ouderen, maar ook de instroom van ouder wordende nieuwkomers en bezoekers met een stijgende gemiddelde leeftijd. Aangezien deze bevolking de gezondheidszorg en de sociale zekerheid onder druk zet, is het essentieel dat zij in staat wordt gesteld langer actief en zelfstandig te blijven, hun welzijn en levenskwaliteit te verbeteren om de kosten en de druk op de zorgstelsels te verminderen.

Pratende mensen

Expertise Management Methodology (EMM)

We leven in een complexe maatschappij die continu aan het veranderen is. De vraag is: hoe kunnen we deze complexiteit temmen? De Expertise Management Methodologie (EMM) biedt een raamwerk waarmee inzicht wordt verkregen in complexe vraagstukken. EMM kan op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden worden ingezet. Wat zijn die manieren en doeleinden? Wat werkt goed in de praktijk, en wat zijn de valkuilen?

Studenten Hz2

Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij

Mensen en hun omgeving worden in de sociale theorie centraal gesteld. Op individueel-niveau streeft een mens naar een acceptabel niveau van leven. Wat precies acceptabel is verschilt per individu en kan ook in de loop der tijd, bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte, aan verandering onderhevig zijn. Op maatschappij-niveau streven we naar een welvarende maatschappij. Welvarendheid is een breed begrip. Het kan slaan op economische voorspoed, maar ook op een prettig leefklimaat en een rijk sociaal en cultureel leven.

Werkzaamheden KC EVM

Professionele Leergemeenschappen

Smart home

INCASE

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn activiteiten die mensen de provincie laten beleven. Door de ligging in de delta met veel natuur en direct aan zee is het – in combinatie met een divers cultuuraanbod – voor zowel inwoners als bezoekers goed vertoeven en ontspannen in Zeeland. Met badplaatsen als Domburg, Burgh-Haamstede en Cadzand, grote attracties als Neeltje Jans, het Veerse Meer en de Oosterschelde en een grote verscheidenheid aan toeristisch-recreatieve steden en dorpen, biedt de recreatieve sector in Zeeland een grote diversiteit. De toeristisch-recreatieve populariteit van Zeeland blijft onverminderd groot en is belangrijk voor de economie van de provincie. Mobiliteit is belangrijk voor de recreant en toerist, zowel van en naar Zeeland als tijdens het verblijf in de provincie. Mobiliteit draagt bij aan de beleving van Zeeland. Door de juiste vormen van mobiliteit aan te bieden – zodat mensen hun bestemming kunnen bereiken, de omgeving kunnen beleven en de verkeersdrukte verminderd wordt – kunnen we de positieve beleving van Zeeland en daarmee de Zeeuwse economie vergroten.