Het project STURDI-Water is één van de drie projecten die financiering heeft ontvangen van de NWO. STURDI staat voor Storage, Upgrade, Reuse and Distribution of water in regional collaborative networks. De HZ is trekker van het consortium van kennisinstellingen, private en publieke partners dat het project uitvoert.

Namens de HZ zijn onder anderen Hans Cappon en Emma McAteer van de onderzoeksgroep Water Technology en Teun Terpstra en Jean-Marie Buijs van Resilient Deltas betrokken.

Door extremer weer en verzilting staat de zoetwaterbeschikbaarheid onder druk in deltagebieden zoals Zeeland. Een robuust zoetwatersysteem is noodzakelijk voor de landbouw, industrie, natuur en toerisme. Alleen dan blijft de delta leefbaar. Veel technische oplossingen zijn succesvol op pilot-schaal getest, maar als je de oplossingen daadwerkelijk wil toepassen zijn er nog uitdagingen, zoals een gebrek aan de juiste beleidsinstrumenten, wettelijke beleidskaders, financiële en economische stimulansen en een bestuurlijk samenwerkingsverband voor het managen van de zoetwatervraag en het aanbod.

Waterbank

Het doel van STURDI-Water is om te komen tot geïntegreerd zoetwaterbeheer via een centrale, regionale waterbank om vraag en aanbod, opslag en waterbehandeling op elkaar af te stemmen. Het geld is toegekend binnen de KIC Missie-call ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’.

De NWO ontwikkelt in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) innovatieprogramma’s die zijn gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland om impact te realiseren voor economie, mens en samenleving.