Op 7 december vindt tussen 14.00 en 16.00 uur het online symposium 'Faciliteiten' plaats. De organisatie is in handen van Living Ecosystem. In één van de deelsessies staat het Joint Research Center Zeeland centraal.

In de steeds veranderende wereld van wetenschappelijk onderzoek en innovatie is samenwerking de sleutel tot succes. Op 7 december gaan deelnemers van het symposium in op de bestaande faciliteiten in Zeeland, Noord-Brabant en regio van Rotterdam, het gebied waar Living Ecosystem actief is.

Ze bespreken hoe ze gezamenlijk kunnen bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de onderzoekskwaliteit. Tijdens dit symposium zijn er inspirerende sprekers en interactieve break-out sessies. In deze sessies wordt de rol van ontwerpers in de biobased transitie en samenwerking met onderzoekers en ondernemers belicht. Daarnaast komt de integratie van faciliteiten en expertise tussen verschillende partijen aan bod en wordt duidelijk hoe je een succesvol onderzoekscentrum op poten zet. Hoofddoel is om optimaal gebruik te maken van elkaars faciliteiten en gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het onderzoek en het versterken van gedeelde kennis.

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium kan via deze website. Living Ecosystem wil de transitie naar biobased materialen versnellen door samenwerking. In het SPRONG-programma werken de hogescholen HZ University of Applied Sciences, Avans, die samenwerken in MNEXT, en Hogeschool Rotterdam samen.