De jaarlijkse gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta vindt plaats op donderdag 4 juli.

Via sprekers en bijdragen van deskundigen worden de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta geschetst. Er is een plenair programma, workshops en een open space. De conferentie duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Plaats van handeling is Theater De Kring in Roosendaal.

De Zuidwestelijke Delta heeft de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Naast acties op de korte termijn, ligt er een visie voor de lange termijn. Het doel moet via onderzoeken, pilots en projecten worden bereikt. Tijdens de conferentie laten betrokkenen zien hoe het staat met het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050.

Welke thema's en issues

Hoe kiezen we samen richting voor onze regio? Hoe koppelen we landelijke met regionale opgaven? Met welke thema’s en issues moeten we aan de slag voor het uitvoeringsprogramma, hoe hangen deze samen en waar liggen de uitdagingen? Hierover wordt het gesprek gevoerd op 4 juli. Teun Terpstra is één van de sprekers tijdens de conferentie, naast programmamanager Paul de Beer, Arno Vael en deltacommissaris Co Verdaas.

Meer informatie staat op deze website.