Studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Watermanagement presenteren maandag 15 januari in het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) hun 3D-modellen die ze hebben gemaakt voor de Coastal Challenge. Iedereen is van harte welkom bij de presentatie.

De vierdejaarsstudenten van de drie HZ-opleidingen hebben dit semester het kustgebied in de Zuidwestelijke Delta bestudeerd. Ze deden dat door middel van deskresearch, gesprekken met betrokkenen en ze kregen rondleidingen in een aantal gebieden.

De studenten verwerkten hun opgedane kennis in een 3D-model van een kustgebied in de Zuidwestelijke Delta rond 2100. In de maquettes hebben ze rekening gehouden met aspecten als wonen, de waterbalans, een duurzame en innovatieve economie, klimaatadaptatie en een CO2-neutraal Zeeland.

Samenwerken

De Coastal Challenge is een jaarlijks terugkerende opdracht voor laatstejaarsstudenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Watermanagement. Doel is dat de studenten van deze drie opleidingen samenwerken, omdat oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken niet in één vakgebied zijn te vinden. Ze moeten ook nauw samenwerken met de praktijk. Hiermee worden ze ook voorbereid op de periode na hun afstuderen.

Aanmelden voor presentatie

De studenten presenteren hun modellen op maandag 15 januari. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De presentatie begint om 13.00 uur in de makerspace op de begane grond van het JRCZ en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Aanmelden voor de presentatie kan hier.