Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen op dinsdag 27 augustus een streekbezoek aan Walcheren.

Het streekbezoek staat in het teken van de duurzame toekomst van de Zeeuwse delta. Onderdeel van het programma is een bezoek aan het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Hier ontmoeten zij onderzoekers en studenten en maken zij kennis met actuele onderzoeksprojecten.

Land en water zijn op Walcheren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is in de delta volop ruimte voor innovaties en ondernemerschap en voor de duurzame ontwikkeling van toerisme, natuur en wonen. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het bezoek aan Middelburg staat in het teken van onderwijs en onderzoek.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken hier het JRCZ. In het JRCZ wordt onderzoek gedaan op vier thema’s die passen bij het DNA van de Zuidwestelijke Delta: water, energie, voedsel en de biobased economy. Studenten, onderzoekers, bedrijven en overheid werken er samen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel. Het Koninklijk Paar bezoekt de verschillende laboratoria en gaat met studenten en vertegenwoordigers van bedrijven in gesprek over hun onderzoeksprojecten en over de gezamenlijke leer- en onderzoekslijn van mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

Voor meer informatie

Heb je vragen over het bezoek? Dan kun je terecht bij het Joint Research Center Zeeland, via jrcz@hz.nl.

Programma streekbezoek

Voor dinsdag 27 augustus is een uitgebreid programma samengesteld. Lees onderstaand welke plaatsen de Koning en Koningin Máxima nog meer bezoeken.

Vlissingen: maritieme historie en toekomst
Het streekbezoek start in het Scheldekwartier in Vlissingen waar scheepswerf De Schelde was gevestigd en waar nu een woon- en werkgebied ontstaat met nieuwbouw. Maritiem industrieel erfgoed krijgt hier een nieuwe bestemming. Het Koninklijk Paar wandelt van de Dokbrug naar de Machinefabriek. Hier spreken zij met gebruikers van het Scheldekwartier over de ontwikkeling van het stadsdeel en met betrokkenen over de plannen en de eerste resultaten van het maatregelenpakket ‘Wind in de zeilen’. Het Rijk heeft dit pakket opgezet als compensatie voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen en investeert hiermee in het vestigingsklimaat en de regionale economie.

Veere: cultuurhistorisch erfgoed
De Koning en Koningin Máxima wandelen door het historische centrum en krijgen in Museum Veere toelichting op de collectie en op de 16e-eeuwse stadhuisbeelden en op de collectie die de verschillende elementen van de historie van de stad belichten. Op het bordes van het Oude Stadhuis reikt de burgemeester de vergulde zilveren beker van Maximiliaan van Bourgondië uit aan de Koning, tevens Markies van Veere. De beker is in de 16e eeuw in opdracht van keizer Karel V gemaakt en door Maximiliaan van Bourgondië aan de stad geschonken. De Markies van Veere is de enige die uit de beker mag drinken en doet dit tijdens zijn of haar eerste bezoek als vorst aan Veere.

Serooskerke: innovatieve zoetwatertoepassingen
Door klimaatverandering neemt de vraag naar zoet water toe. In Zeeland zijn er, doordat het is omgeven door zout water, te weinig natuurlijke zoetwaterbronnen. In Serooskerke is een zoetwaterbassin aangelegd waar boeren in droge periodes gebruik van kunnen maken om hun gewassen te besproeien. Het afvalwater en het opgevangen regenwater van een naastgelegen camping worden gezuiverd en opgeslagen in het bassin. Bij het zoetwaterbassin spreekt het Koninklijk Paar met de initiatiefnemer over de aanleg en het gebruik van het bassin. Aansluitend is er een gesprek met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en gebruikers over het bufferen en het hergebruiken van water en over de samenwerking tussen watergebruikers en waterbeheerders.

Domburg: toerisme en leefbaarheid
Het streekbezoek aan Walcheren wordt afgesloten aan de Zeeuwse kust. In een strandpaviljoen in Domburg wordt het Koninklijk Paar bijgepraat over de uitdagingen rond het behoud van de landschappelijke en de ecologische kwaliteit van de kust en van de aantrekkingskracht van de Zeeuwse stranden op het toerisme en de gevolgen hiervan op de leefbaarheid. Ook wordt in Domburg gesproken over het aanbod van (water)sport en cultuur op Walcheren en over de aandacht voor schone stranden en waterkwaliteit.