Betaling van facturen

Facturen worden na goedkeuring en rekeninghoudend met de vervaldatum, wekelijks via een batch betaald. Betaling van facturen vindt plaats op donderdag of vrijdag.

Financiën en inkoopvoorwaarden

Adressering facturen

Facturen voor de levering van goederen of diensten kunnen op twee manieren aan de dienst Financiën worden verzonden:

 1. Per post
  Deze facturen dienen als volgt te zijn geadresseerd:
  HZ University of Applied Sciences
  t.a.v. dienst Financiën
  Postbus 364
  4380 AJ Vlissingen
 2. Via e-mail
  Deze facturen kunnen worden verstuurd aan invoice@hz.nl
  De factuur die als bijlage wordt meegezonden dient te zijn opgemaakt als PDF- of TIF-bestand (dus geen Word- of Excel-bestand!). Per factuur met eventuele bijlagen dient een apart bestand meegestuurd te worden. Bijvoorbeeld een factuur met drie urenlijsten als bijlagen dient in één bestand te worden meegezonden. Worden er drie facturen tegelijk verstuurd, dan betekent dit dat er drie bestanden als bijlagen moeten worden meegestuurd.

Verdere aandachtspunten

 • Het vermelden op de factuur van een nadere aanduiding voor welke opleiding of dienst deze bestemd is, bespoedigt de verdere afwerking. Te denken valt hierbij aan een kenmerk waarin de naam van uw contactpersoon/domein/dienst en/of de kostenplaats/project staan vermeld;
 • Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten zoals deze zijn vermeld op de website van de Belastingdienst.
 • Wanneer geen btw in rekening wordt gebracht, dient altijd op de factuur vermeld te worden wat de wettelijke reden hiervoor is.

Contact

Vragen over een ontvangen bedrag of een andere vraag? Neem dan contact op met de dienst Financiën via 0118 - 489 189 of via fin@hz.nl.