Sinds medio 2009 is binnen het project Zeeuwse Tong onderzoek uitgevoerd om vis, zagers, schelpdieren en zilte gewassen te kweken in een gesloten kringloop. Doel van het project is om binnendijkse vijverteelt van seafood, tot nieuwe economische sector in Zeeland te maken. Binnen een proefbedrijf wordt tong gekweekt in combinatie met zagers, schelpdieren en zilte gewassen. De kennis die ontwikkeld is op het gebied van gecontroleerde productie van zagers & tong, algen & schelpdieren en zilte teelten wordt uitgewerkt in businessplannen.

Zie je kansen op dit gebied? De cursus Zeeuwse Tong is primair bedoeld voor ondernemers die willen ondernemen op het gebied van binnendijkse aquacultuur als hoofd- of neven activiteit. Ook overige geïnteresseerden kunnen deelnemen. Het programma wordt verzorgd door de onderzoeksgroep Aquacultuur.

Opbouw opleiding

Tijdens de cursus leer je de belangrijkste aspecten over de teelt van specifieke productiesystemen en kweektechnieken voor binnendijkse vijverteelt. Je verdiept je in de rendabiliteit volgens verschillende business cases met bijbehorende productieprocessen, kweektechnieken en biologische achtergronden.

Het programma is uit modules opgebouwd. De algemene introductie is voor alle deelnemers. Je kunt daarna uit één of meerdere specialisaties kiezen. Kies je alle specialisaties, dan is de module ‘gecombineerde teelt’ ook relevant. De modules zijn:

• Algemene introductie
• Specialisatie algen & schelpdieren
• Specialisatie zilte teelten
• Specialisatie zagers & tong
• Gecombineerde teelt

Algemene introductie
Basiskennis op het gebied van duurzame aquacultuur conform het Zeeuwse Tong principe, productiesystemen, kweektechnieken, waterkwaliteit en op hoofdlijnen de business cases ‘algen & schelpdieren’, ‘zilte teelten’ en ‘zagers & tong’.

Specialisaties
Afhankelijk van de specialisatie wordt voor de geselecteerde teelt ingegaan op kennis van biologie van de organismen, productie (techniek, onderhoud, groeicurve, voer/nutriënten, ziekten en risico’s), bedrijfseconomische kennis met kengetallen en randvoorwaarden. Aansturing van een kweeksysteem, zaaien, verzorgen, oogsten staan centraal bij de vaardigheden.

Gecombineerde teelt
Deze module geeft inzicht in het inregelen van de verschillende productiestappen en de invloed die deze op elkaar hebben inclusief de risico’s. Verder komt het optimaliseren van deze stappen naar prioriteit, hoofddoel en kweekcyclus aan bod.

De cursus wordt in nauwe samenwerking met de projectpartners van Zeeuwse Tong vormgegeven en uitgevoerd. De scholing wordt verzorgd door docenten van de HZ en door gastdocenten die betrokken zijn bij het project. Inhoudelijke informatie vanuit het project en praktijkervaring komen zo aan bod.

Excursies en on-site trainingen maken onderdeel uit van het programma. Het project Zeeuwse Tong heeft een aantal proeflocaties, die bezocht worden. Dit zijn het gemengd proefbedrijf in Colijnsplaat, Zeeland aquacultuur in Yerseke en Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder in Wilhelminadorp.

De inhoud van het programma wordt bewaakt door een begeleidingscommissie. Hierin nemen projectpartners van de Zeeuwse Tong vanuit zowel het bedrijfsleven als de onderzoeksector deel.

Europees Visserijfonds
Het project Zeeuwse Tong wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse operationeel programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.

Een ontwikkelingsproject

Zeeuwse Tong is een ontwikkelingsproject van Bedrijfsleven, Onderzoeksinstellingen en Opleidingsinstituten voor de binnendijkse kweek van zagers, vis zoals zeetong en schelpdieren gecombineerd met de teelt van zilte gewassen. Het project wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse operationeel programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF. “Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij”

Startdatum

Nog niet bekend.

Lesdata

De lessen worden verzorgd op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddagen van 13.00 tot uiterlijk 17.45 uur. Daarnaast zijn er zelfstudieopdrachten en excursies.

Leslocatie

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen.

Studiekosten

De kosten voor deelname zijn afhankelijk van het te volgen traject (totaal):

  • Algemene introductie + zeekraal: € 575,-
  • Algemene introductie + algen en schelpdieren: € 675,-
  • Algemene introductie + zagers en tong: € 600,-
  • Algemene introductie + zeekraal, algen en schelpdieren, zagers en tong en gecombineerde teelt: € 1150,-

Aanmelden en contact

Voor meer informatie over de cursus kan je contact opnemen per mail aan jouke.heringa@hz.nl of receptiegw@hz.nl. Aanmelden kan via dit formulier dat als scan verzonden kan worden aan csa@hz.nl of per post gestuurd kan worden naar:

HZ University of Applied Sciences
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
t.a.v. Studentenbureau

Gerelateerde opleidingen

Aquacultuur

Ben je geïnteresseerd in het kweken van mariene organismen? Ben je werkzaam binnen, of heb je zelfs…

Delta Expert

De cursus is voor alle professionals, met mbo+/ hbo werk- en denkniveau, die zijn/haar kennis over…