Wat is er nodig als je gezuiverd afvalwater uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) zoals in Ritthem wil hergebruiken in de land- en tuinbouw? Een consortium van HZ University of Applied Sciences, Wageningen University and Research, waterschap Scheldestromen en PureBlue gaat dat onderzoeken in het kader van het project Effluent Fit 4 Food (EF4F).

Het bedrijf uit Kapellebrug heeft een onderzoekscontainer geplaatst op het terrein bij de RZWI. Dinsdag hebben directeur Angelo de Mul van Pureblue en waterschapsbestuurder Gert van Kralingen deze officieel geopend.

Irrigatiewater

De projectpartners hopen dat EF4F hopen dat het onderzoek helpt om de hoeveelheid kwalitatief goed irrigatiewater voor de land- en tuinbouw te vergroten en daarmee de afhankelijkheid van grondwater te verminderen. Dit is belangrijk omdat er steeds vaker, zoals deze zomer ook weer bleek, langdurige perioden van droogte zijn in Nederland. De tekorten aan irrigatiewater worden ook in Zeeland nijpender. Bovendien is verzilting een probleem. “Dit innovatieve onderzoek maakt deel uit van het landelijke onderzoek naar het verwijderen van medicijnresten en andere microdeeltjes uit effluent. In samenwerking met onze kennispartners zoeken wij naar de juiste oplossingen. Ons doel is dat in tijden van droogte ons gezuiverd afvalwater waarde krijgt en dit op een veilige manier beschikbaar kan komen voor de land- en tuinbouw”, zei Van Kralingen.

Minimale kwaliteitseisen

De Europese Unie heeft in 2020 vastgesteld aan welke minimale kwaliteitseisen afvalwater moet voldoen om te kunnen (her)gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. De onderzoekspartijen kijken of en hoe het water uit de RWZI in Ritthem aan deze eisen kan voldoen.

In de container in Ritthem is apparatuur geïnstalleerd waarmee kan worden getest of en zo ja, welke verontreinigingen in het water zitten na de zuivering. “Het is vooral uitdagend om te bepalen waar je op moet analyseren”, zei onderzoeker Bart Letterie van de HZ. “Er bestaan veel verschillende soorten microverontreiniging: medicijnresten, hormonen en drugs. Dit komt allemaal in het riool. Wij analyseren zo breed mogelijk, op duizenden parameters. De volgende stap is de interpretatie van de data om daarna te bepalen hoe efficiënt de technieken werken om de verontreiniging te verwijderen.”